Rynek łożysk wieńcowych - prawie 6 mld dolarów w 2028 roku

| Gospodarka Aktualności

Według Insight Partners wartość światowego rynku łożysk wieńcowych zwiększy się z blisko 4 mld dolarów w 2020 roku do prawie 6 mld dolarów w roku 2028, co oznaczać będzie umiarkowany średni coroczny wzrost o ponad 5%. Ze względu na ich popularność w energetyce odnawialnej jej rozwój będzie jednym z głównych czynników napędzających ten wzrost. Analogicznie wpłynie na niego także rosnący popyt na łożyska wieńcowe w sprzęcie wojskowym.

Rynek łożysk wieńcowych - prawie 6 mld dolarów w 2028 roku

W 2020 roku największy udział w tytułowym rynku (prawie 40%) miał region Azji i Pacyfiku. Utrzyma on dominację również w okresie objętym analizą (41%), wyprzedzając Europę i Amerykę Północną, do czego przyczynią się - poza rozwojem energetyki wiatrowej - również inwestycje w infrastrukturę i górnictwo.