Prognoza dla rynku łożysk

| Gospodarka Aktualności

Według Grand View Research wartość globalnego rynku łożysk zwiększy się z prawie 119 mld dolarów w 2020 roku do blisko 227 mld dolarów w roku 2028. Daje to umiarkowany średni coroczny wzrost o ponad 8%. Przyczyni się do tego przede wszystkim rosnący popyt na rozwiązania energooszczędne i zapotrzebowanie na łożyska w przemyśle samochodowym, a także postęp w zakresie konstrukcji tych podzespołów - będzie rósł głównie popyt na łożyska o mniejszych wymaganiach konserwacyjnych oraz dłuższej żywotności.

Prognoza dla rynku łożysk

Największy udział w tytułowym rynku miał dotychczas segment łożysk wałeczkowych i prawdopodobnie utrzyma go też w przyszłości, odnotowując największe tempo wzrostu. Najszybciej popyt na łożyska będzie rósł w przemyśle kolejowym i lotniczym, a pod względem geograficznym w regionie Azji i Pacyfiku.