Politechnika Poznańska realizuje projekty o wartości 19 mln złotych

| Gospodarka Aktualności

Politechnika Poznańska otrzyma dofinansowanie z UE w kwocie przekraczającej 19 mln złotych na realizację projektów badawczych, dotyczących m.in. nadzoru i śledzenia obiektów satelitarnych, sztucznej inteligencji oraz modelowania zbiorów danych medycznych.

Politechnika Poznańska realizuje projekty o wartości 19 mln złotych

Umowę na dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 podpisał w Poznaniu marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak wraz z rektorem Politechniki Poznańskiej prof. dr. hab. inż. Teofilem Jesionowskim.

Dofinansowanie zasili obecnie realizowane projekty, w tym AERPSFERA 2.0. dotyczący nadzoru i śledzenia obiektów satelitarnych, oraz Ośrodek Testowania Robotów Kosmicznych. Jedno z przedsięwzięć ma dotyczyć wykorzystania sztucznej inteligencji do modelowania zbiorów danych medycznych w procesie diagnostyki. Projekty realizowane będą w większości na terenie lotniska w Kąkolewie, które uczelnia pozyskała z zasobów powojskowych.

źródło: Nauka w Polsce

Zobacz również