Aerotech tworzy jednostkę metrologiczną

| Gospodarka Pomiary

Aerotech, amerykański producent precyzyjnych systemów motion control i systemów pozycjonowania, utworzył spółkę zależną zajmującą się projektowaniem i budową sprzętu do dokładnych pomiarów powierzchni. Jednostka działająca pod nazwą Peak Metrology zlokalizowana będzie w głównej siedzibie Aerotechu w Pittsburghu. Czerpiąc z doświadczeń firmy w zakresie systemów pozycjonowania, skoncentruje się na zastosowaniach dotyczących pomiaru powierzchni. Firma oferować będzie usługi w zakresie rozwoju produktu, inżynierii, instalacji i szkoleń.

Aerotech tworzy jednostkę metrologiczną

Chociaż wielu klientów firmy Aerotech posiada wiedzę na temat urządzeń do sterowania ruchem i automatyki, mogą mieć trudności z wdrażaniem systemów, które wymagają precyzyjnych pomiarów powierzchni. Analiza powierzchni jest często zintegrowana z łańcuchem produkcyjnym, jako proces zapewniania jakości - na przykład w celu kontroli płytek półprzewodnikowych lub produkcji płaskich paneli. Jakość jest oceniana na niemal każdym etapie procesu produkcyjnego, a synchronizacja cykli pomiarowych i pozycjonowania jest niezbędna.

- Dokładność pozycjonowania i sekwencji systemu ruchu ma decydujący wpływ na wyniki pomiarów. Dlatego logiczną konsekwencją jest dla nas zebranie zgromadzonej przez dziesięciolecia wiedzy fachowej na temat systemów ruchu i metrologii, w oddzielnej jednostce biznesowej - mówi RJ Hardt, wieloletni inżynier Aerotechu, który został mianowany prezesem nowej firmy.

źródło: Drives & Controls