OnRobot oferuje oprogramowanie WebLytics dla aplikacji współpracujących

| Gospodarka PLC, HMI, Oprogramowanie

Firma OnRobot debiutuje ze swoim oprogramowaniem WebLytics – unikatowym rozwiązaniem monitorowania produkcji, diagnostyki urządzeń i analizy danych, zaprojektowanym w celu zwiększenia wydajności i zminimalizowania czasu przestojów. WebLytics umożliwia monitorowanie wydajności wielu aplikacji współpracujących jednocześnie i w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie jest od 11 listopada 2021 r. dostępne na całym świecie poprzez subskrypcję.

OnRobot oferuje oprogramowanie WebLytics dla aplikacji współpracujących

Oprogramowanie gromadzi dane zarówno z robotów, jak i narzędzi, i przekształca je w łatwą do zrozumienia informację, zwizualizowaną na poziomie urządzenia i aplikacji. Dla użytkowników końcowych i integratorów oznacza wyeliminowanie konieczności ręcznego gromadzenia danych i zapewnia rzeczywisty wgląd w działanie aplikacji współpracującej, oferując diagnostykę urządzenia na żywo, alarmy oraz zapobiegawcze środki konserwacji, aby do minimum ograniczyć przestoje stanowisk zrobotyzowanych.

Integrując uznany na całym świecie standard przemysłowy OEE (Overall Equipment Effectiveness) WebLytics identyfikuje trendy na stanowisku zrobotyzowanym w czasie rzeczywistym, w tym schematy, wartości szczytowe i zakłócenia w wydajności aplikacji. OEE mierzy procent czasu produkcji, który jest naprawdę produktywny – wynik 100% oznacza, że aplikacja współpracująca produkuje tylko dobre części, tak szybko, jak to możliwe i bez przestojów. WebLytics, wykorzystując miary OEE, może ustalić, czy proces produkcji przebiega w optymalnym tempie oraz może monitorować i analizować jakość cykli aplikacji.

WebLytics może dostarczać informacje dotyczące eksploatacji ramienia robota i narzędzi OnRobot, takich jak chwytaki, kamery wizyjne i czujniki, a także może raportować liczbę zainicjowanych zatrzymań bezpieczeństwa oraz liczbę cykli chwytania wykonanych podczas działania aplikacji. Gdy na stanowisku robotycznym dokonywane są zmiany, takie jak dostosowanie prędkości robota lub ustawień chwytaka, WebLytics może również automatycznie raportować wpływ tych zmian na wydajność.

Jeśli po wdrożeniu w aplikacji współpracującej występują anomalie, WebLytics umożliwia użytkownikom analizę danych zebranych bezpośrednio z robota lub robotów i narzędzi oraz raportuje własne ustalenia za pomocą konfigurowalnych pulpitów.

WebLytics jest kompatybilny ze wszystkimi wiodącymi robotami współpracującymi, lekkimi robotami przemysłowymi oraz ze wszystkimi narzędziami firmy OnRobot. Dodatkowo można go rozbudować, gdy pojawią się nowe roboty i narzędzia. Dostęp do WebLytics jest zapewniony przez bezpieczny interfejs użytkownika, oparty na przeglądarce.

Serwer WebLytics może być wdrożony do lokalnej sieci hali produkcyjnej lub dodany do sieci wirtualnej, która łączy się ze stanowiskiem robotycznym. Zebrane dane są przechowywane lokalnie na serwerze WebLytics, podczas gdy wbudowany serwer WebLytics jest zawsze dostępny z sieci hali produkcyjnej lub z dowolnego miejsca na świecie poprzez bezpieczne połączenie HTTPS.

- WebLytics jest perfekcyjnym uzupełnieniem naszej istniejącej linii produktów i naturalnym rozwojem OnRobot w tworzeniu zaawansowanych narzędzi i technologii – w tym przypadku zdalnego monitorowania, diagnostyki urządzeń i analizy danych - przystępnych i dostępnych dla firmy każdej wielkości - mówił Enrico Krog Iversen, CEO OnRobot.

źródło: OnRobot

Zobacz również