Dynamicznie rosną ceny silników AC

| Gospodarka Aktualności

W 2021 roku średnie ceny niskonapięciowych silników prądu przemiennego wzrosły o 14%, w stosunku do wartości z roku 2020, i mogą zwiększyć się o kolejne 8,5% w roku bieżącym. Według Interact Analysis powodami są przede wszystkim rosnące ceny surowców, energii, a także zakłócenia w funkcjonowaniu łańcuchów dostaw.

Dynamicznie rosną ceny silników AC

Koszty produkcji i zakupu silników są ściśle powiązane z cenami surowców - zwłaszcza miedzi, aluminium i stali - a w 2021 roku wszystkie one znacząco się zwiększyły. Drugim z czynników prowzrostowych były problemy w funkcjonowaniu łańcuchów dostaw. Trzecią z przyczyn były przyrosty cen energii - zwłaszcza w Chinach, które wytwarzają istotną część stali elektrotechnicznej. Dodatkowo kraj ten podniósł w połowie 2021 roku cła eksportowe na szereg wyrobów ze stali.

Poziom obserwowanych w branży zmian znacznie wykracza poza wzrosty cen dotyczące innych produktów - stwierdzają analitycy z Interact Analysis. Przykładowo, koszty zakupu przemienników częstotliwości wzrosły średnio o mniej niż 5% - dodają. W przypadku silników w ubiegłym roku największe zmiany cen miały miejsce w obu Amerykach i w Europie, podczas gdy w regionie Azji i Pacyfiku były one najmniejsze i wynosiły średnio 5,3%.

Interact Analysis przewiduje, że średnie ceny omawianych silników wzrosną w 2022 roku o 8,5% - w tym częściowo z powodu wzrostów w roku 2021, które zostały przeniesione na rok bieżący. W prognozie zakłada się też, że ponownie wzrosną ceny stali.

 
Prognoza zmian średnich cen silników AC niskiego napięcia (źródło: Interact Analysis)