Rynek systemów wizyjnych - 26 mld dolarów w 2030 roku

| Gospodarka Pomiary

Według Grand View Research, wartość globalnego rynku systemów wizyjnych zwiększy się z 13 mld dolarów w 2021 roku do 26 mld dolarów w 2030, co oznaczać będzie umiarkowany średni coroczny wzrost o prawie 8%. Napędzi go głównie rosnące znaczenie kontroli jakości i automatyzacji w przemyśle, a także popyt na roboty przemysłowe sterowane wizyjnie.

Rynek systemów wizyjnych - 26 mld dolarów w 2030 roku

W 2021 roku największy, ponad 60-procentowy udział w tytułowym rynku miał segment sprzętowy (hardware), który prawdopodobnie utrzyma tę dominację. Najszybciej, o 8% rocznie, będzie się zwiększał popyt na kamery inteligentne. W segmencie oprogramowania najdynamiczniej będzie się rozwijało oprogramowanie wykorzystujące sztuczną inteligencję.

Największym odbiorcą systemów wizyjnych w zeszłym roku był przemysł samochodowy, zaś w przyszłości najszybciej popyt na nie będzie rósł w branży spożywczej i napojowej. Dotychczas ich głównym zastosowaniem była kontrola jakości, z ponad 50% udziałem w całym rynku. W kolejnych latach najszybciej, o prawie 9% rocznie, będzie się natomiast rozwijał segment identyfikacji.

Zobacz również