Przyszłość rynku silników okrętowych

| Gospodarka Silniki i napędy

Według Allied Market Research, wartość światowego rynku silników okrętowych zwiększy się z ponad 11 mld dolarów w 2020 roku do 18 mld dolarów w roku 2030, co oznaczać będzie stabilny średni coroczny wzrost o prawie 5%. Napędzać go będzie głównie rozwój międzynarodowego towarowego transportu morskiego, postęp w zakresie technologii silników morskich - zwłaszcza w zakresie silników dwupaliwowych, a także rosnący popyt na morskie silniki dwusuwowe.

Przyszłość rynku silników okrętowych

Głównym czynnikiem hamującym będzie natomiast wzrost popularności statków w pełni elektrycznych.

Ze względu na typ statków dotychczas największy udział w tytułowym rynku miały masowce, w przyszłości zaś znaczny wzrost zanotuje segment promów i statków pasażerskich. Pod względem mocy liderem na światowym rynku silników morskich będzie segment urządzeń o mocach w przedziale 500 do 1000 KM.