Rynek statków autonomicznych - ponad 165 mld dolarów w 2030 roku

| Gospodarka Aktualności

Według oceny Allied Market Research, wartość globalnego rynku statków autonomicznych wyniosła w 2020 roku prawie 86 mld dolarów. Największy udział miał w nim segment statków handlowych, a ze względu na stopień autonomii - statki półautonomiczne.

Rynek statków autonomicznych - ponad 165 mld dolarów w 2030 roku

Pod względem regionalnym największy popyt na nie odnotowano w regionie Azji i Pacyfiku, a następnie w Europie, Ameryce Północnej i regionie LAMEA. W 2030 wartość tytułowego rynku przekroczy 165 mld dolarów, co oznaczać będzie stabilny średni coroczny wzrost w okresie objętym analizą o blisko 7%. Napędzi go przede wszystkim rozwój handlu morskiego, zaś głównym czynnikiem hamującym będą obawy o zagrożenia dotyczące cyberbezpieczeństwa.

Zobacz również