Nowy standard techniczny PSE

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Komitet standaryzacyjny Polskich Sieci Elektroenergetycznych zatwierdził nowy standard techniczny. Dokument zawiera wymagania funkcjonalne dla przekładników SSVT (Station Service Voltage Transformers) przeznaczonych do pracy w stacjach elektroenergetycznych o znamionowym napięciu 400 kV. Opisano w nim wymagania dotyczące SSVT jednofazowych, wolnostojących w wykonaniu napowietrznym, izolowanych olejem mineralnym bądź gazem SF6 z izolatorami porcelanowymi lub kompozytowymi.

Nowy standard techniczny PSE

 

Zobacz również