Rynek pomp ciepła przekroczy 165 mld dolarów

| Gospodarka Aktualności

Pompy ciepła z roku na rok są coraz częściej stosowanym rozwiązaniem. Na rynku można wyróżnić typy gruntowe, wodne i powietrzne. Jest to obecnie  najbardziej efektywny sposób uzyskania ciepła. W 2020 roku segment konsumencki odpowiadał za 71,3% sprzedaży tych urządzeń. Pozostały odsetek stanowił sektor przemysłowy.

Rynek pomp ciepła przekroczy 165 mld dolarów

Z raportu Market "Size, Trends and Global Forecast 2022-2026" przygotowanego przez firmę analityczną The Business Research wynika, że w 2021 roku światowy rynek pomp ciepła oszacowano na 111,22 mld dolarów. W roku 2022 osiągnie on wartość 119,56 mld dolarów, przy rocznym tempie wzrostu na poziomie 7,5%. W 2026 roku segment ten osiągnie wartość 165,26 mld dolarów, przy wskaźniku CAGR wynoszącym 8,4%.

Zgodnie z danymi opracowanymi przez Międzynarodową Agencję Energetyczną do 2050 roku około 70% budynków w krajach rozwiniętych i 40% w krajach rozwijających się będzie wyposażonych w pompy ciepła. Dane zebrane z 21 państw wskazują, że w ciągu ostatnich pięciu lat sprzedaż pomp ciepła dwukrotnie wzrosła. Analitycy oszacowali, że w 2021 roku udział tych urządzeń w instalacjach grzewczych wyniósł 25%. Prognozy pokazują, że do 2030 roku w Europie będzie funkcjonować 53 mln pomp ciepła. W ciągu najbliższych pięciu lat może zostać zainstalowanych około 10 mln takich jednostek.

W Polsce w ciągu ostatniej dekady odnotowano znaczny wzrost sprzedaży pomp ciepła. W 2010 roku dostawy wyniosły około 7 tys. sztuk. W roku 2021 liczba ta sięgnęła 93 tys. sztuk. Analitycy wskazują, że w latach 2010-2021 roczne tempo wzrostu sprzedaży pomp ciepła typu powietrze-woda wynosiło 88%.

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele czynników chłodniczych stosowanych w pompach ciepła - m.in. R410A, R407C i R744. Według agencji analitycznej Markets and markets pierwsze miejsce pod względem zastosowania zajmuje czynnik R410A, a kolejne R407C. Czynnik chłodniczy R410A pozwala osiągnąć większą wydajność instalacji przy niższych kosztach. W przypadku rozszczelnienia instalacji czynnik ten ma minimalny wpływ na warstwę ozonową planety.

W latach 2022-2026 rynek pomp ciepła będzie zdominowany przez jednostki o wydajności nieprzekraczającej 10 kW. W 2020 roku jednostki w tym przedziale stanowiły 47,5% rynku. Region Azji i Pacyfiku obecnie zajmuje pierwsze miejsce pod względem wielkości rynku tych urządzeń. Kolejną pozycję zajmuje Ameryka Północna. Szacuje się, że motorem wzrostu amerykańskiego rynku będą rządowe działania w sektorze konsumenckich i przemysłowym.

źródło: Markets and markets, Teraz środowisko, The Business Research