Prognoza dla rynku chłodnictwa przemysłowego

| Gospodarka Aktualności

Według Emergen Research wartość globalnego rynku chłodnictwa przemysłowego w 2021 roku oszacowano na 19 mld dolarów. W 2030 roku rynek ten osiągnie prawie 31 mld dolarów, przy rocznym tempie wzrostu przekraczającym poziom 5%.

Prognoza dla rynku chłodnictwa przemysłowego

Do wzrostu przyczynią się inwestycje rządowe w infrastrukturę łańcucha chłodniczego, większe zapotrzebowanie na chłodnictwo przemysłowe w różnych gałęziach przemysłu, szczególnie FMCG i branży farmaceutycznej i rosnąca liczba sklepów detalicznych.

Rozwój segmentu chłodnictwa przemysłowego może hamować koszt instalacji i duże zużycie energii, co generuje wysokie koszty eksploatacji. Dodatkowo dochodzą rygorystyczne przepisy dotyczące stosowania czynników chłodniczych. Największy udział w tytułowym rynku ze względu na typ komponentu będą miały sprężarki, a rodzaj czynnika chłodniczego – amoniak. Głównym odbiorcą będzie natomiast Ameryka Północna.