PSE otrzymają z UE dofinansowanie

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Operatorzy systemów przesyłowych z Estonii, Łotwy, Litwy i Polski podpisali umowy z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska, która zapewni wsparcie z UE dla projektów związanych z synchronizacją systemów elektroenergetycznych państw bałtyckich z systemem Europy kontynentalnej.

PSE otrzymają z UE dofinansowanie

Środki te zostaną przeznaczone na modernizację linii oraz stacji elektroenergetycznych, instalacji akumulatorowych systemów magazynowania energii oraz usprawnienia informatyczne systemów sterowania i automatyki. W sumie na ten cel przeznaczonych zostanie 170 mln euro, z czego do Polskich Sieci Elektroenergetycznych trafi 75 mln euro.