PSE rozbuduje kluczową dla Polski stację elektroenergetyczną

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne oraz firma Budimex S.A. podpisały 22 maja 2024 r. umowę dotyczącą rozbudowy i modernizacji stacji elektroenergetycznej Piła Krzewina 110/220/400 kV. Wartość inwestycji przekracza 232 mln zł. Po wykonaniu prac możliwe będzie wyprowadzenie w głąb kraju mocy z morskich farm wiatrowych i elektrowni jądrowej.

PSE rozbuduje kluczową dla Polski stację elektroenergetyczną

Inwestycja dofinansowana będzie ze środków Instrumentu "Łącząc Europę" (Connecting Europe Facility – CEF). Prace rozpoczną się jeszcze w bieżącym roku, a zakończą w I kwartale roku 2028.

Wykonawca, który zostanie wybrany na podstawie przetargu, zmodernizuje stację wybudowaną w latach 70. Powstaną między innymi trzy nowe gałęzie rozdzielni 400 kV. Na stacji zainstalowane zostaną również dwa nowe autotransformatory 400/110 kV. W ramach kontraktu linii Piła Krzewina - Plewiska, obecnie pracująca na napięciu 220 kV, zostanie przełączona na napięcie 400 kV.

Rozbudowa i modernizacja stacji Piła Krzewina to pierwszy projekt realizowany dla PSE przez Budimex. Dzięki jego realizacji stacja oraz przyłączone do niej linie 400 kV będą jednymi z kluczowych elementów infrastruktury przesyłowej, gwarantującymi stabilność dostaw energii w zachodniej i północnej Polsce.

źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.