Rynek rozdzielnic osiągnie 120 mld dolarów

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Według agencji analitycznej Markets and Markets wartość globalnego rynku rozdzielnic zwiększy się z 91 mld dolarów odnotowanych w 2022 do 120 mld dolarów w 2027 roku, przy rocznej stopie wzrostu na poziomie 6%. Do głównych czynników wzrostu można zaliczyć dążenie do ograniczenia przerw w dostawach energii elektrycznej, rozwój energetyki odnawialnej, rozwój technologii rozdzielnic inteligentnych, rosnące inwestycje w produkcję przemysłową.

Rynek rozdzielnic osiągnie 120 mld dolarów

Czynnikiem hamującym będą z kolei przepisy ograniczające emisję gazu SF6. Największy udział w tytułowym rynku będą miały rozdzielnice z izolacją powietrzną. Ich konstrukcja jest prostsza i tańsza od modeli z izolacją gazową SF6. Na te ostatnie jednak popyt będzie rósł najszybciej, ze względu na lepszą ochronę oraz mniejsze potrzeby konserwacji i w porównaniu z typami wykorzystującymi izolację powietrzną. Najpopularniejsze będą rozdzielnice średniego napięcia, dzięki popytowi na nie w przemyśle wytwórczym, przetwórczym i transporcie kolejowym.