Stabilny wzrost na rynku rozdzielnic

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Według Future Market Insights wartość globalnego rynku rozdzielnic w 2022 roku wyniesie 91 mld dolarów, a w roku 2032 osiągnie 158 mld dolarów, co oznaczać będzie średni coroczny wzrost o prawie 6%. Rynkowi sprzyjać będzie rosnący popyt na energię elektryczną w związku z szybką urbanizacją, przepisy mające na celu poprawę ciągłości dostaw prądu, a także wzmocnienie sieci dystrybucji, upowszechnianie się rozdzielnic w przemyśle i w zastosowaniach komercyjnych oraz rosnące inwestycje w energetykę odnawialną.

Stabilny wzrost na rynku rozdzielnic

Czynnikiem hamującym będą wysokie ceny rozdzielnic, w których wdrażane są nowe funkcje. Głównymi odbiorcami rozdzielnic będą firmy energetyczne, a za nimi uplasuje się sektor komercyjny, przemysł oraz sektor mieszkaniowy. Największy udział w tytułowym rynku będą miały rozdzielnice średniego i wysokiego napięcia oraz te do użytku na zewnątrz. Najszybciej zapotrzebowanie będzie rosło na rozdzielnice z izolacją powietrzną.