Wzrosty na rynku systemów monitorowania rozdzielnic

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Wartość globalnego rynku systemów monitorowania rozdzielnic zwiększy się z niecałych 2 mld dolarów w 2023 roku do prawie 3 mld dolarów w roku 2028, co oznaczać będzie umiarkowany średni wzrost co roku o ponad 8% (wg Markets and Markets).

Wzrosty na rynku systemów monitorowania rozdzielnic

Sprzyjać mu będą głównie postępująca elektryfikacja i modernizacja sieci w celu zapewnienia niezawodnych dostaw energii, wdrażanie smart grid oraz rozwój energetyki odnawialnej, natomiast głównym czynnikiem hamującym będzie znaczny koszt wdrożenia tego typu systemów.

Największy udział w tytułowym rynku będą miały rozdzielnice w izolacji gazowej oraz urządzenia na wysokie i bardzo wysokie napięcie. Najpopularniejsze będą systemy do monitorowania temperatury, a najszybciej będzie rósł popyt na systemy kontrolujące występowanie wyładowań niezupełnych.