Znaczący wzrost na rynku robotów SCARA

| Gospodarka Roboty

Według Emergen Research wartość globalnego rynku robotów SCARA zwiększy się z 7 mld dolarów odnotowanych w 2021 roku, do 18 mld dolarów w 2030 roku, co oznaczać będzie tempo wzrostu przekraczające 10% rocznie.

Znaczący wzrost na rynku robotów SCARA

Na wzrost będzie miała wpływ postępująca automatyzacja, odciążająca pracowników i zmniejszająca liczbę błędów w czasie wykonywania powtarzalnych czynności oraz postęp w dziedzinie konstrukcji robotów SCARA, w tym dostępność specjalistycznych konstrukcji, m.in. do cleanroomów. Głównym czynnikiem hamującym będzie natomiast ich wysoki koszt w produkcji małoseryjnej. Największy udział w tytułowym rynku będą miały maszyny o udźwigu do 5 kg, popularne w transporcie materiałów, inspekcji i dozowaniu. Głównym odbiorcą będzie branża elektroniczna, a najczęstszym zastosowaniem – transport materiałów. Największe zapotrzebowanie jest prognozowane w regionie Azji i Pacyfiku, w związku z kosztami pracy rosnącymi przez spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym.