Dobre perspektywy rynku robotów spawalniczych

| Gospodarka Roboty

Według Meticulous Research światowy rynek robotów spawalniczych odnotuje roczne tempo wzrostu przekraczające 6%, aż do 2029 roku, kiedy jego wartość wyniesie prawie 7 mld dolarów. Sprzyjać temu będzie popularyzacja spawania zrobotyzowanego w przemyśle motoryzacyjnym, upowszechnianie się metod spawania laserowego oraz plazmowego.

Dobre perspektywy rynku robotów spawalniczych

Do głównych czynników hamujących rozwój rynku zaliczyć można duże koszty początkowe i brak wykwalifikowanych pracowników. Najszybciej będzie się rozwijał segment punktowego zgrzewania, a ze względu na parametry robota – tych o udźwigu w przedziale 25 – 100 kg. Największym odbiorcą robotów spawalniczych będzie branża motoryzacyjna, w której te maszyny ceni się za przyspieszenie produkcji, obniżenie kosztów, poprawę jakości i bezpieczeństwa personelu. Najszybciej rynek zrobotyzowanego spawania będzie się rozwijał w regionie Azji Pacyfiku, gdzie rosnące koszty pracy skłaniają do automatyzacji procesów produkcyjnych w celu utrzymania rentowności zakładów.

Zobacz również