Kalkulator zwrotu z inwestycji w roboty mobilne i współpracujące

| Gospodarka Roboty

Omron zaprezentował kalkulator ROI wspomagający procesy oceny inwestycji w roboty współpracujące oraz mobilne. Umożliwia on przedsiębiorstwom, które rozważają inwestycję w tego typu maszyny, szybki wgląd w zwrot z inwestycji na podstawie rzeczywistych danych.

Kalkulator zwrotu z inwestycji w roboty mobilne i współpracujące

Pozwala to oszacować liczbę miesięcy, po których upływie inwestycja zwróci się, uwzględniając inflację oraz stopy procentowe zgodnie z warunkami rynkowymi.  Po wprowadzeniu danych dotyczących bieżących operacji oraz wybraniu typu i liczby robotów kalkulator zwrotu z inwestycji zapewnia wgląd w okres zwrotu, jego wartość procentową oraz wartość bieżącą netto (NPV).

Kalkulator dostępny jest na stronie: https://industrial.omron.pl/pl/misc/forms/roi-calculator. Zawiera on również mechanizm sugerowania możliwości leasingu, który powstał z myślą przede wszystkim o małych i średniej wielkości przedsiębiorstwach.