Przyszłość rynku gazów przemysłowych

| Gospodarka Aktualności

Według Allied Market Research, wartość światowego rynku gazów przemysłowych w 2021 roku wyniosła 94 mld dolarów. Przygotowane prognozy wskazują, że do 2031 roku rynek ten osiągnie 163 mld dolarów, przy średnim rocznym wzroście utrzymującym się na poziomie 6%.

Przyszłość rynku gazów przemysłowych

Na wzrost rynku wpływ będzie miało przede wszystkim wysokie zapotrzebowanie na tlen, azot, dwutlenek węgla, wodór oraz argon, w elektronice użytkowej, branży półprzewodnikowej, przemyśle spożywczym, medycznym i górnictwie. Rosnąć będzie też ich wykorzystanie w produkcji stali, szkła, olejów, paneli fotowoltaicznych, a także branży metalowej. W okresie prognozy największy udział w tytułowym rynku będzie miał tlen.

Głównym odbiorcą gazów przemysłowych będzie przemysł budowlany. Ich podstawowe zastosowania w tej branży to spawanie i izolacja szyb w oknach. Największy popyt na gazy przemysłowe prognozowany jest w regionie Azji i Pacyfiku.