Przyszłość rynku uszczelnień mechanicznych

| Gospodarka Obudowy, złącza, komponenty

Według danych przygotowanych przez Future Market Insights wartość globalnego rynku uszczelnień mechanicznych w tym roku wyniesie 3 mld dolarów, a w 2023 roku osiągnie prawie 5 mld dolarów. W okresie prognozy roczny wzrost ma utrzymywać się powyżej 4%.

Przyszłość rynku uszczelnień mechanicznych

Wzrostowi rynku sprzyjać będą przede wszystkim postępująca industrializacja, rozwój branż naftowej i gazowej, szczególnie inwestycje w rafinerie i rurociągi, zwiększenie wydobycia gazu łupkowego oraz rosnący popyt w produkcji spożywczej i napojowej. Głównym czynnikiem hamującym będzie z kolei popularyzacja alternatywnych metod uszczelniania. Największym rynkiem zbytu uszczelnień mechanicznych będzie region Azji i Pacyfiku, a najszybciej zapotrzebowanie na nie będzie rosło w Ameryce Północnej.