Rocznie 50 mld dolarów strat przez nieplanowane przestoje

| Gospodarka Przemysł 4.0

Centrum Badawcze Xerox Palo Alto (PARC) zajmuje czołowe miejsce w historii przemysłu elektronicznego dzięki takim rozwiązaniom, jak mysz komputerowa, Ethernet i druk laserowy. Jednak ze względu na słabnący wpływ Xeroxa w erze cyfrowej i skupieniu działalności na oprogramowaniu i usługach, PARC jako spółka zależna od 2002 roku musiała zmierzyć się brakiem standaryzacji w sektorze nowych technologii cyfrowych. Jednym z obszarów, w którym spółka prowadzi badania, jest Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT).

Rocznie 50 mld dolarów strat przez nieplanowane przestoje

W związku z tym, firma uruchomiła nowe przedsięwzięcie, które celem jest komercjalizacja technologii konserwacji predykcyjnej. Pozwala to zredukować liczbę nieplanowanych przestojów w zakładach produkcyjnych.

Funkcjonująca pod nazwą Novity technologia IIoT wykorzystuje czujniki i autorskie algorytmy do przygotowania symulacji przyszłego stanu systemów produkcyjnych. Zastosowany silnik Novity TruPrognostics łączy uczenie maszynowe i oparte na własnościach fizycznych modele sprzętu, co pozwala przewidywać awarie sprzętu z dokładnością przekraczającą 90%.

Przygotowane przez firmę Xerox badania wskazują, że nieplanowane przestoje kosztują rocznie producentów przemysłowych około 50 mld dolarów. Europejskie firmy, takie jak ABB, NNAISense, Sensiron i Semiotics Labs, również pracują nad połączeniem modeli i uczenia maszynowego w IIoT do prognozowania pracy linii produkcyjnych. Jest to kluczowy element w budowaniu cyfrowych bliźniaczych modeli procesów przemysłowych.

Zlokalizowany w Pensylwanii producent betonu Pennsy Supply w ramach pilotażowego projektu wdrożył technologię Novity. W ciągu pierwszego miesiąca pracy systemu wykryto potencjalne problemy z młynem, co pozwoliło uniknąć kosztownych nieplanowanych przestojów.

Oprócz zwiększenia dokładności, silnik TruPrognostics zmniejsza również zapotrzebowanie na duże ilości danych w celu uzyskania wyników. Korzystając z biblioteki zawierającej gotowe modele oparte o własności fizyczne, konserwacja predykcyjna jest dostępna dla klientów, którym brakuje danych historycznych wymaganych przez inne technologie.

W 2020 roku Xerox uruchomił spółkę joint venture z rządem stanu Wiktoria w Australii o nazwie Eloque, aby skomercjalizować technologię zdalnego monitorowania infrastruktury krytycznej, w tym stanu konstrukcji mostów. PARC współpracuje również z amerykańską Agencją Zaawansowanych Projektów Badawczych w dziedzinie Obrony (DARPA). Celem współpracy jest stworzenie technologii, która umożliwi monitorowanie mórz na dużą skalę w ramach programu Ocean of Things.

źródło: EE News Europe

Zobacz również