Prognoza dla rynku autonomicznych robotów mobilnych

| Gospodarka Roboty

Jak prognozuje Grand View Research wartość globalnego rynku autonomicznych robotów mobilnych zwiększy się z niecałych 3 mld dolarów w 2022 r. do prawie 10 mld dolarów w roku 2030, co oznaczać będzie rekordowy średni coroczny wzrost o blisko 16%. Urządzenia te są coraz popularniejsze dzięki licznym zaletom, przede wszystkim zmniejszaniu obciążenia osób kompletujących zamówienia i poprawie bezpieczeństwa przez eliminowanie wypadków z udziałem wózków widłowych.

Prognoza dla rynku autonomicznych robotów mobilnych

Poza tym zwiększają wydajność operacji magazynowych i łatwo je wdrożyć, bez konieczności dużej ingerencji w istniejące warunki ich środowiska pracy.

Obecnie największy udział w tytułowym rynku ma segment sprzętowy, a w przyszłości najszybciej będzie się rozwijało oprogramowanie. Dotychczas największym sektorem pod względem zastosowania była kompletacja zamówień, w kolejnych latach szybko będzie się też jednak rozwijał rynek autonomicznych wózków widłowych do transportu cięższych ładunków.

Do tej pory autonomiczne roboty mobilne wyposażane były głównie w akumulatory ołowiowe, jednak w okresie objętym analizą najpopularniejsze w tym zastosowaniu będą akumulatory litowo-jonowe.

Dotychczas największym odbiorcą tytułowych urządzeń była Europa, w przyszłości szybko będą się też one upowszechniać w regionie Azji i Pacyfiku, dzięki dynamicznemu rozwojowi handlu elektronicznego.