Schaeffler przejął ECO-Adapt SAS

| Gospodarka Aktualności

Globalny dostawca motoryzacyjny i przemysłowy Schaeffler ogłosił nabycie 100% udziałów we francuskiej firmie ECO-Adapt SAS, która oferuje innowacyjne rozwiązania z zakresu monitorowania stanu w oparciu o analizę sygnałów elektrycznych oraz dostarcza systemy optymalizacji zużycia energii. Przejęcie wzmacnia pozycję Schaefflera jako lidera rynku rozwiązań służących do realizacji konserwacji predykcyjnej.

Schaeffler przejął ECO-Adapt SAS

Strony postanowiły nie ujawniać szczegółów finansowych transakcji, której sfinalizowanie planowane jest na pierwszą połowę 2023 roku, pod warunkiem spełnienia zwyczajowych warunków zamknięcia.

Założona w 2012 roku z siedzibą w Paryżu firma ECO-Adapt łączy inteligentny sprzęt i analitykę danych, aby dostarczać rozwiązania do analizy i optymalizacji zużycia energii oraz konserwacji predykcyjnej elektrycznych maszyn wirujących. Z rozwiązań ECO-Adapt korzystają setki klientów w działach produkcji i utrzymania ruchu, a także w budynkach komercyjnych.

Schaeffler oferuje obecnie niezawodne rozwiązanie do konserwacji predykcyjnej maszyn przemysłowych, oparte na analizie danych dotyczących wibracji i temperatury. ECO-Adapt uzupełni ten zakres, oferując informacje o konserwacji na podstawie analizy sygnału elektrycznego, co zapewni dodatkowe zabezpieczenie przed potencjalnymi awariami komponentów elektrycznych. Pozwoli to na wdrożenie holistycznego systemu predykcyjnego, który obejmie zarówno problemy mechaniczne, jak i elektryczne. To znaczący krok w kierunku bardziej zrównoważonej eksploatacji maszyn.

Dzięki ECO-Adapt Schaeffler zaoferuje również nową gamę produktów obejmujących optymalizację zużycia energii podczas pracy maszyn. Monitorowanie energii umożliwia optymalizację całkowitego jej zużycia i dostarcza informacji w celu znalezienia optymalnych punktów pracy maszyn w najbardziej energochłonnych gałęziach przemysłu, na przykład w przemyśle cementowym, stalowym, celulozowo-papierniczym i wielu innych.

źródło: Schaeffler