Rockwell przejmuje Knowledge Lens

| Gospodarka PLC, HMI, Oprogramowanie

Rockwell kupuje indyjską firmę Knowledge Lens. Przedsiębiorstwo to specjalizuje się w sztucznej inteligencji oraz Big Data. Dzięki tej transakcji Rockwell chce rozszerzyć swoją ofertę w zakresie rozwiązań do analizy danych, produkcji autonomicznej i optymalizacji produkcji. Knowledge Lens po sfinalizowaniu przejęcia stanie się częścią Kalypso, działu usług cyfrowych Rockwella.

Rockwell przejmuje Knowledge Lens