Kolejna inwestycja Enei

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Enea Operator wybudowała nową stację energetyczną 110/15 kV w Suchym Lesie koło Poznania. W obiekcie wdrożono wiele funkcji z zakresu inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej, w tym monitoring obciążenia sieci w czasie rzeczywistym z wizualizacją, automatyczną identyfikacją błędów i systemem naprawczym, dynamiczną rekonfiguracją sieci dla optymalizacji jej działania i kontrolą przepływu mocy czynnej i biernej.

Kolejna inwestycja Enei

Inwestycja zwiększy potencjał rozwoju energetyki odnawialnej na tym terenie. Ponadto zwiększy możliwości przyłączenia odbiorców, zwłaszcza przemysłowych, o dużym zapotrzebowaniu na energię.