Duży wzrost na rynku statków elektrycznych

| Gospodarka Aktualności

Według Markets and Markets wartość światowego rynku statków elektrycznych zwiększy się z 3 mld dolarów w 2022 roku do ponad 14 mld dolarów w roku 2030, co oznaczać będzie rekordowy średni coroczny wzrost o 20%.

Duży wzrost na rynku statków elektrycznych

Najważniejszymi czynnikami sprzyjającymi będą: wzrost światowego handlu, naciski na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz rozwój technologii napędów hybrydowych dla dużych jednostek pływających. Głównym hamulcem będzie z kolei czasochłonny i drogi proces modernizacji napędu.

Największy udział w tytułowym rynku będą miały statki pasażerskie, a w tej kategorii – promy, pod względem wielkości – te o wyporności 500–5000 ton, a pod względem geograficznym – Europa. W okresie objętym analizą dominować będą napędy hybrydowe.