Rynek bezpieczeństwa maszyn - 7 mld dolarów w 2028 roku

| Gospodarka Bezpieczeństwo

Według Markets and Markets wartość globalnego rynku bezpieczeństwa maszyn zwiększy się z 5 mld dolarów w 2023 roku do prawie 7 mld dolarów w 2028, co oznaczać będzie stabilny średni wzrost o blisko 6% rocznie.

Rynek bezpieczeństwa maszyn - 7 mld dolarów w 2028 roku

Napędzać go będzie przede wszystkim coraz większy nacisk kładziony za zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy w przemyśle - szczególnie w branżach o wysokim ryzyku, jak naftowa, gazowa, chemiczna i wydobywcza - oraz rozwój Przemysłowego Internetu Rzeczy, który jest bogatym źródłem danych o stanie maszyn, pozyskiwanych w czasie rzeczywistym. Największym hamulcem będą natomiast duże koszty instalacji, konserwacji i naprawy elementów bezpieczeństwa maszyn. Najszybciej będzie rosło zapotrzebowanie na programowalne systemy bezpieczeństwa. Głównym odbiorcą rozwiązań w tytułowym zakresie będzie branża spożywcza.