Rynek oprogramowania dla górnictwa - 15 mld dolarów w 2028 roku

| Gospodarka PLC, HMI, Oprogramowanie

Według Markets and Markets wartość globalnego rynku oprogramowania dla górnictwa zwiększy się z 10 mld dolarów w 2023 roku do 15 mld dolarów w 2028, co oznaczać będzie umiarkowany średni wzrost, co roku o 8%.

Rynek oprogramowania dla górnictwa - 15 mld dolarów w 2028 roku

Napędzać go będą: potrzeba zwiększenia produktywności i bezpieczeństwa operacji wydobycia oraz ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko, rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania w zakresie predykcyjnego utrzymania ruchu oraz wdrażanie w oprogramowaniu dla górnictwa najnowszych technologii, jak sztuczna inteligencja i blockchain. Głównym wyzwaniem będzie jego integracja z już używanymi systemami oraz trudności w przyswajaniu przez tę branżę innowacji. Najszybciej będą się popularyzować aplikacje w chmurze. Głównym odbiorcą będzie górnictwo odkrywkowe, a pod względem geograficznym region Azji i Pacyfiku.