Internet Rzeczy zmienia automatykę przemysłową

| Gospodarka Aktualności

IoT w automatyce przemysłowej umożliwia zdalne monitorowanie oraz sterowanie maszynami i procesami. Sektor regularnie doświadcza zmian strukturalnych, stymulując tworzenie nowych wartości. W 2023 r. Internet Rzeczy w automatyce przemysłowej promuje cyfrową transformację, udostępniając kluczowe narzędzia i zaawansowane technologie.

Internet Rzeczy zmienia automatykę przemysłową

Internet Rzeczy rewolucjonizuje przesyłanie i przetwarzanie danych, umożliwiając automatyzację i bezproblemową komunikację między urządzeniami, bez konieczności kontaktu z człowiekiem. Urządzenia IoT działają jak szkielet sieci, bezproblemowo gromadząc i dostarczając dane z wielu źródeł, aby umożliwić odpowiednią reakcję połączonych elementów. Są one napędzane przez wbudowane systemy składające się z procesorów i mikroczipów, które wydajnie pozyskują dane z urządzeń. Pełne środowisko inteligentnych "gadżetów" z obsługą sieci i aplikacji współpracuje z urządzeniami IoT, ułatwiając transmisję i odbiór danych. Funkcjonowanie takiego systemu koncentruje się wokół czterech komponentów składowych - czujników, łączności, przetwarzania danych i użytkowników końcowych.

Gdzie w automatyce przemysłowej widać wpływy IoT?

Automatykę przemysłową zdecydowanie zmienia zastosowanie czujników IoT i analizy danych w procedurach kontroli jakości. Ciągłe monitorowanie parametrów produkcji i jakości produktów umożliwia sprawne wykrywanie odchyleń i nieprawidłowości. Dostęp do danych produkcyjnych daje producentom szybki wgląd w operacje i usprawnia podejmowanie decyzji. Zwiększa to wydajność poprzez szybkie wprowadzanie działań naprawczych i ograniczanie ilości odpadów. Dzięki analityce w czasie rzeczywistym firmy mogą poprawić standardy jakości, efektywność procesów i zadowolenie klientów.

Dzięki czujnikom i tagom RFID przedsiębiorstwa mogą też w czasie rzeczywistym monitorować stany magazynowe, śledzić ruch produktów i automatyzować procesy uzupełniania zapasów. Stała komunikacja umożliwia efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw, eliminując braki i nadwyżki.

Automatyzacja przemysłu oparta na IoT poprawia również bezpieczeństwo pracy. Czujniki IoT mogą mieć duże znaczenie w pomiarach czynników środowiskowych, takich jak temperatura, wilgotność czy stężenie gazów, ostrzegając operatorów o wszelkich potencjalnie niebezpiecznych zmianach.

Błędy ludzkie, bez względu na to, jak małe, mogą zakłócać operacje i zmniejszać dokładność. Pod względem niezawodności i użyteczności urządzenia IoT zapewniają znaczną przewagę. Automatyzacja procedur pozwala skupić się na ważniejszych czynnościach, zamiast poświęcać nadmierną uwagę czynnościom realizowanym ręcznie. Można tak eliminować ryzyko związane z błędami ludzkimi i zapewniać prawidłową realizację zadań.

źródło: Analytics Insight