Rośnie popyt na ciągniki autonomiczne

| Gospodarka Przemysł 4.0

Markets and Markets prognozuje, że wartość światowego rynku ciągników autonomicznych zwiększy się z ponad 2 mld dolarów w 2023 roku do 7 mld dolarów w roku 2028, co oznaczać będzie rekordowy średni wzrost o 24% rocznie.

Rośnie popyt na ciągniki autonomiczne

Popyt na nie napędzać będą przede wszystkim: niedobory siły roboczej w gospodarstwach rolnych, potrzeba zwiększenia wydajności produkcji żywności, upowszechnianie się automatyki w rolnictwie oraz postęp technologiczny, szczególnie w zakresie sztucznej inteligencji, czujników, Internetu Rzeczy i technologii GPS. Głównymi ograniczeniami będą z kolei brak wiedzy technicznej wśród rolników i duży koszt.

Najszybciej będzie się rozwijał segment maszyn do siewu, które dzięki dużej precyzji wysiewu zapewniają równomierny rozkład nasion i optymalną głębokość ich sadzenia. Najpopularniejsze będą maszyny o mocy powyżej 100 KM. Głównym odbiorcą ciągników autonomicznych będzie Ameryka Północna.