Bariery w zastosowaniu energii odnawialnej można pokonać

| Gospodarka Aktualności

Najnowsze badanie opinii przeprowadzone przez element14 Community dowiodło, że pomimo iż poziom świadomości konsumentów na temat konieczności zwiększenia wykorzystania źródeł energii odnawialnej jest wysoki, wciąż nierozstrzygnięte pozostają kwestie, jak zmniejszyć utrzymującą się zależność od paliw kopalnych. Członkowie społeczności zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytanie, co ich zdaniem stanowi największą barierę w przejściu na źródła odnawialne, a uzyskane odpowiedzi były spójne.

Bariery w zastosowaniu energii odnawialnej można pokonać

Spośród ankietowanych 23% wskazało, że największą barierą jest utrzymujący się wpływ firm zajmujących się paliwami kopalnymi oraz aktualny brak "odpowiedniej" technologii zasilania akumulatorowego (18% odpowiedzi). Wymieniono również barierę w postaci kosztu instalacji nowej lub odpowiednio zmodernizowanej infrastruktury oraz samą technologię odnawialną – te odpowiedzi stanowiły odpowiednio 18 i 17%.

- Długofalowe oszczędności kosztów użytkowania infrastruktury opartej na źródłach odnawialnych są możliwe do osiągnięcia, ale wysoki koszt zbudowania i utrzymania takiej infrastruktury często stanowi czynnik wykluczający takie rozwiązanie. Znaczący zwrot z inwestycji jest niekiedy osiągany dopiero po upływie dekady bez korzyści w postaci oszczędności czasu i kosztów, które mogą zapewnić deweloperzy - wskazała Andreea Teodorescu, Global Director of Product Marketing & element14 Community, Farnell.

Problemem jest, że niektóre źródła energii odnawialnej, takie jak energia wiatrowa i słoneczna, to źródła nieciągłe. Może to prowadzić do wzrostu kosztów związanych z potrzebą wdrożenia środków umożliwiających przeciwdziałanie okresowym brakom w zaopatrzeniu oraz koniecznością radzenia sobie z - będącymi konsekwencją tych braków - zakłóceniami w działalności biznesowej i operacyjnej. Takiej odpowiedzi udzieliło 13% respondentów.

Wielu respondentów podziela przekonanie, że trwające od lat uzależnienie od paliw kopalnych może utrudnić przejście na odnawialne źródła energii oraz sprawić, że taka zmiana będzie bardzo kosztowna. Zgodnie z opinią kolejnych 16% pytanych, produkcja i konsumpcja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych jest droższa niż produkcja i konsumpcja energii ze źródeł kopalnych. Mimo niekorzystnego wpływu tej formy energii na środowisko naturalne ludzie mają tendencję do kierowania się ku rozwiązaniom, które są dla nich mniej kosztowne.

Inni respondenci uznali, że bariery w przejściu na źródła odnawialne mogą różnić się w zależności od regionu. Powodem tego często bywają różnice w polityce rządowej, poziomie społecznego zaangażowania w inicjatywy ekologiczne oraz różne poziomy planowania określonych projektów infrastruktury lub inwestowania w nie. 11% ankietowanych udzieliło odpowiedzi, że główną barierę w przejściu na energetykę odnawialną stanowi brak woli politycznej.

Wreszcie 3% respondentów stwierdziło, że powszechne wdrożenie technologii pojazdów z napędem elektrycznym oraz ogrzewania elektrycznego wymaga dużego nakładu prac inżynieryjnych. Na przykład liczba stacji ładowania samochodów elektrycznych wciąż rośnie, ale wiele z nich jest niezdatnych do użytku, ponieważ nie można ich przyłączyć do sieci elektrycznej z powodu braku zasilania. Dlatego też, pomimo iż branża pojazdów elektrycznych rozwija się, związane z nią koszty mogą obniżać poziom zainteresowania inwestowaniem w rozwiązania, jakie oferuje.

- Wszyscy rozumiemy potrzebę korzystania z energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w najszerszym możliwym zakresie, ale wyniki tegorocznego badania pokazują, że na naszej drodze do zrównoważonej i energooszczędnej przyszłości stoi jeszcze wiele przeszkód. Na szczęście w ich pokonywaniu pomagają nam inżynierowie elektrycy oraz deweloperzy, których nowe pomysły i rozwiązania technologiczne umożliwiają nam prowadzenie bardziej zrównoważonej działalności gospodarczej, korzystanie z bardziej zrównoważonej technologii i w efekcie życie w większej zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju - podsumowała ankietę Andreea Teodorescu.

źródło: Farnell