Duże zapotrzebowanie na recykling paneli słonecznych

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Rośnie zapotrzebowanie na technologie i maszyny do recyklingu paneli fotowoltaicznych. Według Markets and Markets wartość powiązanego z tym rynku rośnie globalnie o około 20% rocznie, czemu sprzyja m.in. wzrost liczby instalacji paneli słonecznych, zaostrzanie przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz rosnące zaangażowanie rządów w praktyki zrównoważonego gospodarowania odpadami, niedobory surowców do produkcji paneli fotowoltaicznych, czy też rozwój nowych technologii recyklingu, które zwiększają efektywność odzysku materiałów.

Duże zapotrzebowanie na recykling paneli słonecznych

Największymi problemami będą rentowność recyklingu paneli słonecznych oraz brak ujednoliconych przepisów w tym zakresie.

Największy udział w tytułowym rynku będą miały panele z krzemu polikrystalicznego, ze względu na odzyskiwany materiał – metale, zwłaszcza aluminium, zaś pod względem geograficznym – Europa.