Aparatura łączeniowa niskiego napięcia - bezpieczeństwo nawet w krytycznych warunkach

| Prezentacje firmowe Artykuły

Dobór aparatury łączeniowej niskiego napięcia dla maszyn i zakładów przemysłowych może wydawać się trudnym zadaniem ze względu na olbrzymią liczbę podobnych do siebie produktów, które oferowane są przez konkurujące ze sobą firmy. Jednak przy wymogach bardziej specyficznych, krytycznej aplikacji i niekorzystnych warunkach środowiskowych szybko okazuje się, że potencjalnych dostawców jest zaledwie kilku.

Aparatura łączeniowa niskiego napięcia - bezpieczeństwo nawet w krytycznych warunkach

Fot. 1. Czujnik magnetyczny bezpieczeństwa BZ 16
Nie ulega wątpliwości, że istnieje wielu większych producentów aparatury łączeniowej niskiego napięcia niż firma .steute Schaltgeräte GmbH&Co. KG. Ta ostatnia ma siedzibę w północnych Niemczech i zatrudnia łącznie 180 osób. Celem jej działania nie jest jednak konkurowanie z masowymi producentami typowych urządzeń przemysłowych, a największe sukcesy osiąga ona, działając w niszach rynkowych.

BEZPIECZEŃSTWO MASZYN

Motto firmy .steute – „Bezpieczna aparatura łączeniowa do złożonych i krytycznych aplikacji” może być w odniesieniu do wielu rodzin produktów traktowane dosłownie. Oferta obejmuje m.in. elektromechaniczne wyłączniki i blokady bezpieczeństwa oraz bezdotykowe czujniki bezpieczeństwa. Osprzęt tego typu jest powszechnie znany i stosowany, jednak firma .steute jest w stanie zaoferować dodatkowe funkcje i rozwiązania poprawiające jakość i trwałość, a także rozszerzające obszary zastosowań.

CZUJNIK BEZPIECZEŃSTWA O WYSOKIM STOPNIU OCHRONY

Fot. 2. Przeciwwybuchowa blokada bezpieczeństwa EEx STM 295
Dobrym przykładem wcielania w życie opisanej wyżej filozofii jest czujnik BZ 16 (rysunek 1). Jest to czujnik bezpieczeństwa oparty na bezkontaktowej, dwukierunkowej komunikacji między wyłącznikiem i aktywatorem. Dzięki takiemu rozwiązaniu osiągnięty został bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa. Nowością w tym typoszeregu urządzeń jest wersja o podwyższonej szczelności (IP 69K) z możliwością mycia gorącą wodą z myjki wysokociśnieniowej. Woda nie przedostanie się do środka czujnika nawet w przypadku, gdy ciśnienie strumienia wynosi do 100 barów, temperatura do 80°C, a odległość od dyszy myjącej 10cm. Czujnik ten przeznaczony był początkowo do zastosowań w przemyśle spożywczym, obecnie stosowany jest bardzo często wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z bardzo dużą wilgotnością oraz w strefach o najwyższych wymogach higieny.

KOMPETENCJA NAJWAŻNIEJSZA – OCHRONA PRZECIWWYBUCHOWA

Jedną z głównych specjalizacji firmy .steute jest ochrona przeciwwybuchowa. Aparatura łączeniowa z certyfikacją ATEX jest stosowana m.in. w miejscach, w których wydobywa się i przetwarza ropę naft ową i gaz. Zakres jej zastosowań obejmuje też różnego rodzaju obszary narażone na ryzyko wybuchu pyłów. Materiały pochodzenia organicznego stają się bardzo wybuchowe w pewnym określonym stężeniu w powietrzu; dotyczy to m.in. pyłu drzewnego, mąki, kakao czy pyłów metali lekkich.

Fot. 3. Czujnik magnetyczny bezpieczeństwa EEx RC Si M30
Zakłady, w których występują te materiały, powinny być wyposażone w osprzęt i maszyny w wykonaniu przeciwwybuchowym. Oferta aparatury przeciwwybuchowej firmy .steute obejmuje m.in. wyłączniki pozycyjne i krańcowe, wyłączniki bezpieczeństwa ze zworą, blokady elektromagnetyczne, przyciski sterujące i czujniki magnetyczne. Wszystkie one mogą być wykorzystywane w strefach zagrożonych wybuchem 1 i 2, a także 21 i 22 zgodnie z wymogami ATEX (rysunek 2).

CZUJNIK MAGNETYCZNY DO PRACY W TRUDNYCH WARUNKACH

Jedną z nowości w ofercie firmy .steute jest czujnik magnetyczny Ex serii EEx RC Si M30 zaprojektowany specjalnie do pracy w trudnych warunkach i przeznaczony m.in. do kontroli zamknięcia osłon bezpieczeństwa (rysunek 3). To bezkontaktowe urządzenie cechuje cylindryczna obudowa o średnicy 30mm i współpracuje ono z kodowanym magnesem. Dzięki zastosowaniu tego typu czujnika możliwe jest wyeliminowanie wyłączników mechanicznych, co stało się już zresztą ogólnoświatową tendencją. Ostatnio wprowadzona na rynek wersja czujnika EEx RC Si M30 odznacza się stopniem ochrony IP 69K. Jest wykonywana w obudowie ze stali nierdzewnej.

Fot. 4. Przeciwwybuchowy wyłącznik radiowy EEx F 95
Kolejną istotną cechą związaną z bezpieczeństwem jest duża odporność udarowa. Pozwala to na stosowanie czujników w miejscach zagrożonych wybuchem, w których zarazem muszą być spełnione wysokie standardy higieniczne, a także zapewniona musi być odporność na wszelkiego rodzaju wstrząsy i wibracje. Odległość załączania wynosząca 8mm pozwala na niewidoczny montaż, np. za osłoną z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej. Kodowany magnes gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa – czujnik nie może zostać przełączony za pomocą konwencjonalnego magnesu. Jeśli odbiorca woli polegać na wyłącznikach elektromechanicznych lub blokadach bezpieczeństwa, firma .steute może zaoferować i takie rozwiązania, zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa i najwyższą jakość, a jednocześnie spełniające wymogi przepisów ATEX.

INNOWACJA – WYŁĄCZNIK WYTWARZAJĄCY ENERGIĘ NA WŁASNE POTRZEBY

Wprowadzanie na rynek innowacyjnych rozwiązań jest dobrym pomysłem dla firm średniej wielkości, chcących odróżniać się od silniejszych, globalnych konkurentów. W ostatnim czasie firma .steute przyjęła tę filozofię, czego przykładem jest uzupełnienie oferty o wyłączniki bezprzewodowe pracujące bez zasilania zewnętrznego (rysunek 4). Są one wyposażone we własne źródło zasilania, gdzie energia potrzebna do transmisji radiowej generowana jest przez miniaturowe ogniwo słoneczne lub – co jest prawdziwie innowacyjnym rozwiązaniem – przez miniaturowy generator elektrodynamiczny przetwarzający energię elektryczną pochodzącą z napędu wyłącznika na impuls elektryczny zasilający nadajnik. Tego rodzaju urządzenia mogą z powodzeniem pracować w wielu aplikacjach, także w strefach zagrożonych wybuchem.

URZĄDZENIA ZGODNE Z WYMOGAMI KLIENTA

Obok szerokiej oferty podstawowej, firma .steute konstruuje i produkuje osprzęt elektryczny zgodny ze specyfikacją klientów. W takich przypadkach często największe znaczenie mają warunki środowiskowe. W ostatnim czasie firma opracowała specjalny wyłącznik bezdotykowy służący do kontroli pozycji zaworów w łodzi podwodnej. Czujnik ten charakteryzuje się oczywiście wysokim stopniem ochrony i bardzo dużą odpornością na zewnętrzne ciśnienie. Dodatkowo, wytrzymuje impulsy udarowe do 400g, co również było częścią specyfikacji klienta.

steute Polska

al. Wilanowska 321

02-665 Warszawa

tel. 022 843 08 20

www.steute.pl

www.wylaczniki-linkowe.pl

www.wylaczniki-nozne.pl

www.kurtyny-swietlne.pl