CC-Link - przyszłość technologii sieciowej w automatyzacji

| Prezentacje firmowe Artykuły

CC-Link stanowi rodzinę szybkich sieci stosowanych w automatyzacji, zaprojektowanych przede wszystkim pod kątem odporności na zakłócenia oraz zdolności do adaptacji. Największe atuty CC-Link to prosta konstrukcja systemu, szybka instalacja, krótki czas przekazywania informacji oraz niezawodność.

CC-Link - przyszłość technologii sieciowej w automatyzacji

CZYM JEST CC-LINK?

Początkowo sieć CC-Link (Control & Communication Link) rozwijana była w Japonii przez firmę Mitsubishi Electric - jednego z największych producentów urządzeń automatyki. Od 2000 roku CC-Link jest rodziną otwartych sieci przemysłowych umożliwiających zintegrowanie systemów komputerowych fabryki ze stosowaną w niej automatyką i zapewniających deterministyczną komunikację pomiędzy urządzeniami pochodzącymi od różnych dostawców. Sieci CC-Link stosowane są w przemyśle półprzewodnikowym, motoryzacyjnym, farmaceutycznym, zakładach przetwórstwa spożywczego oraz w transporcie i systemach automatyki budynków.

DLACZEGO CC-LINK?

CC-Link jest najnowszą, globalnie zaakceptowaną siecią przemysłową. W Azji zajmuje już dominującą pozycję, natomiast w Ameryce Północnej i Europie jej wykorzystanie silnie wzrasta. Ze względu na znaczącą pozycję rynkową Azji wielu europejskich wytwórców nastawionych na eksport włącza obecnie CC-Link do swoich produktów. Począwszy od 2006 roku zainstalowano na rynku przeszło 4 miliony węzłów CC-Link i ponad 850 produktów kompatybilnych z CC-Link. Są to komputery przemysłowe, sterowniki PLC, roboty, serwonapędy, napędy, zawory kolektorów, moduły wejść/wyjść analogowych, regulatory temperatury i przepływu, czytniki kodów kreskowych, czytniki RFID i inne.

CC-Link stanowi rodzinę szybkich sieci stosowanych w automatyzacji, zaprojektowanych przede wszystkim pod kątem odporności na zakłócenia oraz zdolności do adaptacji. Największe atuty CC-Link to prosta konstrukcja systemu, szybka instalacja, krótki czas przekazywania informacji oraz niezawodność. Najbardziej istotne dla końcowych użytkowników właściwości obejmują:

  • funkcję rezerwowego mastera; jeśli w stacji master pojawi się usterka, stacja rezerwowa podtrzymuje komunikację,
  • funkcję odłączania stacji slave; powoduje ona automatyczne odłączenie uszkodzonej stacji slave i zezwala na kontynuowanie komunikacji ze wszystkimi innymi stacjami,
  • funkcję automatycznego zwrotu; pozwala na wymianę urządzeń sieciowych podczas działania sieci bez potrzeby jej resetowania.

Obecnie różne organizacje ustalające światowe normy honorują technologię CC-Link. Została ona zatwierdzona do włączenia w standard sieci Fieldbus IEC 61158 i uznana przez ISO (International Organization for Standardization) jako standard międzynarodowych systemów automatyzacji i integracji 15745-5. Ponadto, jest międzynarodowym standardem dla sieci czujników i urządzeń wykonawczych (SEMI E54.12), honorowanym przez Semiconductor Equipment Manufacturers Institute oraz została dopuszczona jako China National Standard numer GB/Z 19760-2005 Control and Information Communication Field Network CC-Link Standard oraz GB/T 20099.4-2006 Chinese Building Automation Standard.

CZYM JEST CLPA?

Organizacja CLPA (CC -Link Partner Association) została utworzona w 2000 roku i zrzesza wytwórców produktów zgodnych z CC-Link oraz użytkowników technologii CC-Link. CLPA nadzoruje i zarządza parametrami technicznymi i promuje ogólnoświatowe dostosowanie technologii CC-Link do komunikacji sieciowej oraz automatyki przemysłowej. CLPA-Europe (CLPA-EU) została utworzona w celu wypromowania na rynku otwartej sieci CC-Link i wspierania europejskich firm członkowskich, zapewniając pomoc techniczną przy wdrażaniu produktów kompatybilnych z CC-Link, przeprowadzając testy zgodności i promując na rynku te produkty. Inżynierowie w CLPA-EU mogą pomóc zespołom członkowskim we wdrażaniu CC-Link do ich produktów. Stowarzyszenie partnerów CC-Link współpracuje ze swoimi członkami i poprzez swoje strony internetowe, katalogi produktów, targi branżowe i przyszłe działania prasowe promuje na całym świecie produkty kompatybilne z CC-Link.

CC-Link jest najlepiej sprzedawaną azjatycką siecią przemysłową, mającą na całym świecie ponad 4 miliony zainstalowanych węzłów. Zapewnia prędkość komunikacji do 10 Mbit/s oraz deterministyczną reakcję, pozwalającą na niezawodne sterowanie w czasie rzeczywistym. Jest prosta w oprogramowaniu. Udostępnia mechanizmy diagnostyczne.

Odpowiadając na zmieniające się wymogi sieci komunikacyjnych związane z optymalizacją sterowania, otwartością i niezawodną obsługą dużych ilości danych, CLPA wdrożyła w oparciu o koncepcję zintegrowanej sieci światłowodowej otwartą sieć Ethernet 1 Gbit/s, zwaną CC-Link IE. CC-Link IE realizuje ciągłą transmisję danych z warstwy sieci informacyjnej do warstwy związanej z terenem produkcji.

Sieć CC-Link Safety przesyła dane z dużą niezawodnością, właściwą dla obwodów bezpieczeństwa wymagających zgodności z normami IEC61508 SIL3, EN854-1 lub EN ISO 13849-1 Kat 4. Zapewnia kompatybilność ze standardową siecią CC-Link, co pozwala na wykorzystanie istniejących inwestycji w kable sieciowe, inne kompatybilne produkty oraz wykonane dotychczas prace inżynierskie. W obrębie tej samej sieci mogą znajdować się urządzenia bezpieczeństwa i urządzenia niezwiązane z bezpieczeństwem.

CC-Link Safety jest w stanie wykryć błędy komunikacyjne i błędne dane mogące spowodować niewłaściwe zadziałanie operacji zatrzymania awaryjnego. Jeśli wykryty zostanie błąd komunikacji, ta odporna na uszkodzenie funkcja szybko wprowadzi mechanizm w bezpieczny stan. Zabezpieczająca stacja master przechowuje historię awarii odległych stacji bezpieczeństwa.

MPL Technology Sp. z o.o.

ul. Krakowska 50, 32-083 Balice

tel.: 012 630 47 00

mpl@mpl.pl

www.mpl.pl