Standard CC-Link się upowszechnia

| Gospodarka Komunikacja

CC-Link Partner Association (CLPA), organizacja zrzeszająca producentów zaangażowanych w rozwój i promowanie przemysłowego standardu komunikacyjnego CC-Link, podsumowała rok 2017. Według jej danych liczba urządzeń komunikujących się w sieciach CC-Link IE Ethernet oraz CC-Link Fieldbus przekroczyła granicę 22 milionów. Biorąc pod uwagę jej wzrost, który wynosił średnio ponad 2 mln węzłów rocznie, CLPA prognozuje, że w 2018 roku ich liczba z pewnością przekroczy 24 mln.

Standard CC-Link się upowszechnia

 

Zobacz również