Redundantne połączenia bezprzewodowe z wykorzystaniem mechanizmu DualRF

| Prezentacje firmowe Artykuły

Sieci bezprzewodowe zyskują coraz większą popularność zarówno w zastosowaniach domowych i biurowych, jak też przemysłowych. Łatwość instalacji i konfiguracji sprawia, że urządzenia do bezprzewodowej transmisji danych stosowane są wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości zastosowania łączności przewodowej. Pomimo licznych zalet technologia Wi-Fi ma jedną poważną wadę - podatność na zakłócenia ze strony fal radiowych. W aplikacjach przemysłowych, gdzie stabilność połączenia i przesyłu danych odgrywa niejednokrotnie krytyczną rolę, stanowi to poważny problem.

Redundantne połączenia bezprzewodowe z wykorzystaniem mechanizmu DualRF

Jednym ze sposobów wyeliminowania zakłóceń bezprzewodowej transmisji danych jest zastosowanie redundantnego połączenia radiowego, to znaczy jednoczesnego połączenia na dwóch różnych częstotliwościach. Możliwość taką daje mechanizm DualRF, zaimplementowany w najnowszych punktach dostępowych firmy Moxa. Poniższy rysunek przedstawia schemat standardowej architektury sieci bezprzewodowej, w której jeden punkt dostępowy służy do podłączenia wielu klientów do sieci Ethernet.

Rys. 1. Standardowa sieć Wi-Fi

Access point łączy się z klientem na wybranej częstotliwości Wi-Fi, zatem jeśli na tej częstotliwości pojawią się zaburzenia, to cała część sieci znajdująca się za urządzeniem pracującym w trybie klienta zostanie odłączona od głównej sieci. Jedną z metod osiągnięcia redundancji w sieci WLAN jest zastosowanie urządzeń wyposażonych w podwójny moduł radiowy, obsługujący mechanizm DualRF. W rozwiązaniu takim jeden z modułów radiowych pracuje w paśmie 2,4 GHz, a drugi w paśmie 5 GHz. Dla zapewnienia niezawodnej transmisji danych, nawet w przypadku wystąpienia zakłóceń na którejś z częstotliwości, urządzenia firmy Moxa zawierają zaimplementowany protokół, zapewniający bezzwłoczne przełączenie transmisji na alternatywną częstotliwość. Oprócz redundancji połączeń radiowych urządzenia z serii AWK-5xxx/6xxx wspierają także redundancję połączeń przewodowych z wykorzystaniem protokołu STP/RSTP. Na rysunku 2 przestawiono koncepcję redundantnych połączeń Wi-Fi między punktami dostępowymi i klientami sieci Wi-Fi.

Urządzenia bezprzewodowe firmy Moxa oferują szerokie możliwości tworzenia redundantnych połączeń bezprzewodowych dzięki możliwości wyboru jednego spośród kilku trybów pracy.

POŁĄCZENIE REDUNDANTNE ACCESS POINT - CLIENT

Rys. 2. Redundantne połączenie Wi-Fi

Tryb ten umożliwia zestawienie dwóch niezależnych połączeń radiowych między redundantnym punktem dostępowym i klientem. Połączenia te są realizowane niezależnie na dwóch pasmach: 2,4 GHz i 5 GHz. Jeśli na częstotliwości pracy któregokolwiek połączenia pojawią się zaburzenia, to łączność zostanie zachowana z wykorzystaniem drugiej dostępnej częstotliwości.

POŁĄCZENIE TYPU BRIDGE

Rys. 3. Połączenie typu Bridge

Kolejną topologią możliwą do zrealizowania za pomocą urządzeń Moxa z serii AWK jest topologia bezprzewodowego mostu. W takim rozwiązaniu moduł radiowy WLAN 1 jest ustawiony w tryb „Master AP”, natomiast moduł WLAN 2 w tryb „Slave Client”. Ten tryb pracy został zaprojektowany w celu optymalizacji połączeń typu WDS (Wireless Distribution System). Tryb WDS pozwala łączyć ze sobą kilka punktów dostępowych w swego rodzaju łańcuch, jednak dodawanie kolejnych urządzeń powoduje zmniejszenie przepustowości łącza zgodnie z wzorem 25 Mbps / (n-1), gdzie n stanowi liczbę zainstalowanych punktów dostępowych. Przykładowo, dla 4 urządzeń połączonych w most bezprzewodowy przepustowość wyniesie około 8 Mb/s. Dzięki wykorzystaniu podwójnego modułu radiowego w urządzeniach Moxa przepustowość ta może być zwiększona do poziomu 10‒15 Mb/s.

Mechanizm DualRF, zaimplementowany w najnowszych modelach urządzeń bezprzewodowych Moxa z serii AWK, stanowi idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie niezawodność radiowej transmisji danych pełni krytyczną rolę w działaniu aplikacji przemysłowej. Dzięki redundancji połączeń radiowych można uniknąć wpływu interferencji na transmisję danych.

Elmark Automatyka
ul. Niemcewicza 76
05-075 Warszawa - Wesoła
tel./faks: 022 541 84 93
moxa@elmark.com.pl
www.elmark.com.pl