Oferta usług firmy Pilz – czyli jak poprawnie modernizować maszyny i linie produkcyjne

| Prezentacje firmowe Artykuły

Pilz jest znana klientom przede wszystkim jako dostawca szerokiej gamy wysokiej jakości produktów bezpieczeństwa. Jest to jednak tylko część naszej oferty – jej istotnym uzupełnieniem są usługi związane z bezpieczeństwem, które przybliżamy w artykule.

Oferta usług firmy Pilz – czyli jak poprawnie modernizować maszyny i linie produkcyjne

Pięć etapów modernizacji maszyny

W czasach gdy prawie każda z firm działających na rynku automatyki oferuje także produkty z zakresu bezpieczeństwa, klienci otrzymują niespotykane do tej pory możliwości dotyczące wyboru dostawców oraz rozwiązań, jakie mogą stosować w swoich zakładach.

Bezpieczeństwo to jednak nie tylko produkty. Bezpieczeństwo to przede wszystkim wiedza o obowiązujących normach i przepisach, a także o zagrożeniach, jakie występują dla danej maszyny bądź linii produkcyjnej.

Dopiero świadomość wymagań, jakie powinny spełniać układy bezpieczeństwa, daje nam bowiem podstawy do wyboru właściwych środków zaradczych, w tym właściwych produktów.

Nasze usługi służą więc przede wszystkim temu, aby pomóc klientom zdefiniować wymagania prawne oraz techniczne, jakie muszą spełniać posiadane przez nich maszyny. Dopiero mając taką wiedzę, można rozpocząć dyskusję o potencjalnych rozwiązaniach. Firma Pilz proces modernizacji maszyn podzieliła na 5 etapów pokazanych schematycznie na rysunku 1.

ANALIZA RYZYKA

Zdaniem przedstawicieli Pilza poprawnie wykonana analiza ryzyk jest absolutnie najważniejszym elementem całego procesu modernizacji maszyny. Jeśli popełnimy tutaj błąd, przeniesie się on także na wdrażane rozwiązanie, a także zastosowane produkty. W efekcie nasza maszyna bądź linia produkcyjna nie będzie spełniała wymagań prawnych, jakie powinna spełniać. Analizę ryzyka przeprowadzamy zawsze, wykonując fizyczną inspekcję maszyny, koncentrując się przy tym na trzech głównych obszarach:

  • wykryciu istniejących zagrożeń oraz wyliczeniu współczynnika HRN dla każdego z nich,
  • sprawdzeniu zgodności z dyrektywami, normami i przepisami mającymi zastosowanie dla danej maszyny,
  • analizie dokumentacji elektrycznej, instrukcji bezpieczeństwa, instrukcji stanowiskowych, itp.

Przykładowa strona raportu analizy ryzyka

Pilz opracował własny sposób szacowania poziomu ryzyka, który jest w pełni zgodny z normą PN-EN ISO 14121. Bazuje on na wyliczaniu współczynnika HRN (Hazard Rating Number) zależnego od prawdopodobieństwa wystąpienia, ciężkości możliwych obrażeń, czasu ekspozycji, a także liczby osób narażonych.

Dla każdego z wykrytych zagrożeń, zależnie od jego wartości, rekomendujemy albo utrzymanie istniejącego stanu, albo podjęcie odpowiednich działań korygujących, włączając w to zatrzymanie maszyny i poinformowanie zarządu korporacyjnego klienta. Co warte podkreślenia – nasza metodologia jest certyfikowana przez jednostki notyfikowane TÜV oraz DAR, które na bieżąco mają wgląd w realizowane projekty, a także honorują nasze raporty w tych przypadkach, w których wymagany jest udział jednostek notyfikowanych. Jest to więc doskonałe potwierdzenie najwyższej jakości usług, które oferuje swoim klientom firma Pilz.

Kolejnym analizowanym przez nas elementem jest sprawdzenie zgodności z normami, jakie mają zastosowanie dla danej maszyny. Nie jest to niestety proces łatwy, ponieważ normy dość często się zmieniają – są zastępowane przez swoje nowsze wersje bądź zastępowane przez inne. Dla realizowanych przez nas projektów, zależnie oczywiście od wielkości maszyny bądź linii produkcyjnej, liczba norm, które braliśmy pod uwagę, zmieniała się od kilku do kilkudziesięciu.

Pokazuje to skalę trudności, z jaką trzeba się zmierzyć przystępując do wykonywania analizy ryzyka. Także na tym polu firma Pilz może zaoferować swoim klientom coś unikalnego. Ponieważ nasze usługi są oferowane w wielu krajach, a także mamy bardzo dobrze działający dział wsparcia technicznego w zakresie oceny zgodności maszyn, mamy dostęp do baz danych zawierających gotowe rekomendacje. Dodając do tego posiadane narzędzia, jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom usługi w oparciu o najlepsze i sprawdzone wzorce.

I wreszcie – analiza dokumentacji. Jeśli czegoś nie udało nam się zobaczyć na maszynie, zwykle widać to właśnie w dokumentacji. Mamy tutaj na myśli przede wszystkim wadliwe konfiguracje układów bezpieczeństwa albo wręcz ich brak tam, gdzie powinny być zaimplementowane. Na podstawie wszystkich zgromadzonych informacji przygotowujemy raport, który zawiera szczegółowe informacje o wszelkich wykrytych niezgodnościach, a także ryzyku.

Dla każdego z nich wyliczony jest współczynnik ryzyka HRN, a także przywołane normy, mające zastosowanie w konkretnym przypadku. Raport zawiera też zestawienie wszystkich norm, mających zastosowanie dla danej maszyny, klienci otrzymują także usystematyzowaną listę zagrożeń i niezgodności, które powinny zostać wyeliminowane.

KONCEPCJA BEZPIECZEŃSTWA

Przykładowa strona koncepcji bezpieczeństwa

Mając dokonaną analizę ryzyka, naturalnym następnym krokiem jest opracowanie koncepcji bezpieczeństwa. W tym celu dla każdego z wykrytych zagrożeń i niezgodności proponujemy środki zaradcze (techniczne lub proceduralne), które pozwolą albo na zminimalizowanie zagrożeń do akceptowalnego poziomu (HRN co najwyżej na poziomie niskim), albo na doprowadzenie do stanu zgodności z normami.

Przygotowywane przez nas koncepcje mają być dla naszych klientów przewodnikiem, na podstawie którego będą oni wiedzieli, jakie rozwiązania powinni zastosować, a także umożliwić im dyskusję z firmami zajmującymi się projektowaniem i wdrażaniem.

Co ważne – prezentowane koncepcje powstają w oderwaniu od konkretnych marek produktów istniejących na rynku. Nasi klienci mają więc pełną dowolność dotyczącą tego, w oparciu o jakie komponenty zmodernizowany zostanie układ bezpieczeństwa. Co równie ważne – finalne wersje koncepcji bezpieczeństwa są zawsze przez nich uzgadniane i akceptowane.

Szanujemy ich przyzwyczajenia i istniejące standardy, nawet jeśli nie są one opracowane w oparciu o produkty firmy Pilz. Certyfikacja naszych usług przez jednostki notyfikowane obliguje nas do tego, by koncentrować się tylko na sprawach związanych z wykrytym ryzykiem oraz zgodnością maszyn z przepisami prawa. Jest to też niewątpliwa zaleta dla naszych klientów. Jesteśmy bowiem w stanie zaoferować im sprawdzone rozwiązania, pozostawiając jednocześnie pełną swobodę w zakresie finalnych rozwiązań.

PROJEKT BEZPIECZEŃSTWA

Przykładowa ocena maszyny w ramach oceny zakładu

W końcu przyszedł czas na produkty – choć niestety często od tego zaczynają się nasze dyskusje z klientami. Wykonując projekt techniczny, musimy się już zdecydować na konkretne produkty i konkretne rozwiązania. Jeszcze do niedawna w zakresie projektowania wspieraliśmy się głównie naszymi partnerami. Posiadane obecnie zasoby, kompetencje i narzędzia umożliwiają nam już wykonywanie projektów własnymi siłami.

Dotyczy to zwłaszcza projektów wykonywanych w oparciu o normę PN-EN ISO 13849-1, której firma Pilz jest gorącym zwolennikiem i zachęca wszystkich swoich klientów do jej jak najszybszego wdrożenia (patrz „Oficjalne stanowisko Pilz dotyczące przedłużenia ważności normy PN-EN 954-1, znajdujące się w tym numerze APA). Dla naszych produktów od dawna są już dostępne wszystkie wymagane parametry niezawodnościowe.

Posiadamy także narzędzie PASCal (również certyfikowane przez TÜV) do funkcjonalnego sprawdzenia poprawności zaprojektowanych obwodów bezpieczeństwa w oparciu o normy PN-EN ISO 13849-1 oraz PN-EN IEC 62061. Jako Pilz Polska mamy już na swoim koncie zakończone projekty oceny zgodności ze wspomnianymi normami.

Posiadamy więc niezbędną wiedzę i doświadczenia praktyczne, aby projektować w oparciu o nowe przepisy. Oczywiście dopuszczamy też sytuację, w której to nasi klienci projektują sami albo projektują dla nich firmy, z którymi zwykle współpracują. W takich przypadkach wspieramy zainteresowanych, np. przekazując biblioteki E-Plan dla naszych produktów.

WDROŻENIE

Tutaj ciągle wspieramy się naszymi partnerami, choć generalną strategią firmy Pilz jest oferowanie rozwiązań na zasadzie „pod klucz”. Wcześniej czy później wdrożenie będzie więc także naszą standardową ofertą, a nie czymś, co oferujemy tylko wybiórczo i raczej dla niewielkich projektów.

WALIDACJA

Tak jak w trakcie uruchomienia należy sprawdzić poszczególne obwody sterujące, tak firma Pilz waliduje wszystkie obwody bezpieczeństwa. Przede wszystkim koncentrujemy się na wnioskach znajdujących się w wykonanej wcześniej analizie ryzyka, a także ustalonych z klientem rozwiązaniach zaproponowanych w koncepcji bezpieczeństwa. Analizujemy zatem zastosowane produkty, sprawdzamy zgodność wykonanych połączeń z projektem. Wykonujemy także testy funkcjonalne. Po zakończeniu walidacji klient otrzymuje od nas szczegółowy raport, potwierdzający, co zostało zrobione i jakie obszary ewentualnie wymagają jeszcze poprawy.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

Jeżeli poprawnie zrealizowaliśmy wszystkie wcześniejsze kroki, do wystawienia deklaracji zgodności pozostał tak naprawdę jeden krok – zebranie wymaganej prawem dokumentacji technicznej. Firma Pilz pomaga swoim klientom także w tym zakresie. Opracowujemy tzw. Technical Construction File wraz z deklaracją zgodności do podpisania przez zamawiającego. Również, zgodnie z wymogami prawa, gwarantujemy dostępność tej dokumentacji dla uprawnionych służb przez okres 10 lat od chwili wystawienia deklaracji.

OCENA ZAKŁADU

Przykładowa ocena maszyny w ramach oceny zakładu

Niektórzy z naszych klientów intuicyjnie czują, że stan ich maszyn nie jest idealny i nie wszystkie z nich spełniają wymagania, jakie powinny być spełnione. Nie bardzo wiedzą jednak, gdzie leżą główne problemy i gdzie tak naprawdę powinni przede wszystkim kierować swoją uwagę. Do nich właśnie kierujemy usługę, którą nazywamy oceną zakładu.

W jej ramach wszystkie linie produkcyjne dzielimy na pojedyncze maszyny, dla których analizujemy 5 aspektów: istniejące ryzyko, zaimplementowane środki bezpieczeństwa, ich zgodność z normami i przepisami, procedury i instrukcje stanowiskowe, a także próbujemy oszacować koszty modernizacji maszyny w odniesieniu do kosztów zakupu nowej, takiej samej. Ponieważ każda z maszyn jest oceniana tak samo, w efekcie nasi klienci otrzymują wiarygodną informację o tym, gdzie występują największe problemy, co pozwala im także zaplanować wydatki na modernizację.

Takimi informacjami jest zainteresowana przede wszystkim kadra kierownicza zakładów, ale także firmy ubezpieczeniowe oraz te firmy, które planują przejęcia innych zakładów produkcyjnych. To jeszcze nie wszystko, co oferujemy. W artykule nie udało nam się poruszyć wszystkich zagadnień, z którymi spotykamy się na co dzień, realizując nasze projekty.

Każdy z nich jest bowiem unikalny – klienci zestawiają swoje linie produkcyjne z różnych maszyn, produkowanych w różnym czasie i często dostarczanych z różnych krajów. W połączeniu z mnogością często zmieniających się przepisów generuje to naprawdę spore problemy interpretacyjne. Na szczęście jako Pilz mamy ogromne doświadczenie, z którego możemy czerpać, oferując naszym klientom usługi najwyższej jakości. Liczymy zatem na Państwa zainteresowanie naszą ofertą i zapraszamy do współpracy.

 

 

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Marywilska 34H
03-228 Warszawa
tel. 22 884 71 00
www.pilz.pl