Coraz więcej absolwentów Energy University

| Prezentacje firmowe Artykuły

Platforma internetowa Energy University założona z inicjatywy Schneider Electric, globalnego specjalisty w zarządzaniu energią, i gromadzi coraz większą rzeszę "studentów". Już ponad 26 tys. osób ze 115 krajów skorzystało z centrum edukacyjnego www.myenergyuniversity.com.

Coraz więcej absolwentów Energy University

Energy University to niezależne, internetowe centrum edukacyjne, którego celem jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie efektywnego zarządzania energią. Program edukacyjny, poprzez przedstawienie w przystępny sposób złożonych kwestii dotyczących zarządzania energią, dostarcza wiedzę niezbędną do skutecznego wdrażania efektywnych energetycznie rozwiązań dla biznesu. Szkolenie daje konkretną wiedzę, dzięki której można zaoszczędzić nawet do 30% energii.

Efektywne planowanie i wykorzystanie proponowanych rozwiązań pozwala na znaczne ograniczenie kosztów oraz osiągnięcie wymiernych korzyści dla środowiska naturalnego. Kursy kierowane są do osób odpowiedzialnych za zarządzanie, planowanie, projektowanie i tworzenie przestrzeni wykorzystujących energię. Materiały dostępne na stronach Energy University zostały opracowane przez ekspertów Schneider Electric. O sukcesie programu i przekazywanych w nim informacji może świadczyć fakt, że aż 87% uczestników szkolenia zadeklarowało, że wykorzysta zdobytą wiedzę w praktyce.

Jestem przekonany, że warto skorzystać z Energy University, a informacje tam przekazywane potraktować jako sprawdzone źródło wiedzy i doświadczenia. – powiedział uczestnik szkolenia Roberto Michel z firmy Manufacturing Business Technology. Kursy dostępne na platformie Energy University nie promują konkretnych produktów, lecz skupiają się na kluczowych koncepcjach i najlepszych praktykach niezbędnych do osiągnięcia wysokiego stopnia sprawności w zarządzaniu energią. Od początku działania internetowego centrum edukacyjnego zostało uruchomionych 25 kursów.

Ich tematyka obejmuje m.in.:

  • systemy HVAC (ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji),
  • podstawy efektywności energetycznej,
  • ekonomię efektywności energetycznej,
  • wdrażanie "zielonych" technologii w energetyce i środowisku w oparciu o standardy LEED (Leadership in Energy and Environmental Design),
  • alternatywne źródła energii,
  • audyt energetyczny,
  • technologie alternatywnego zasilania,
  • efektywność centrum danych: redukowanie poziomu zużycia energii elektrycznej.

Schneider Electric wierzy, że w zrównoważonym wykorzystaniu energii tkwi wielki potencjał oszczędności, nadal jednak niedoceniany przez przemysł i konsumentów. Poprzez Energy University chcemy dać szansę lepszego zrozumienia i wykorzystania tych możliwości, tak aby osiągnąć więcej mniejszym nakładem sił i środków. – powiedział Paul Hamilton, wiceprezes Energy and Solution University Schneider Electric. Kursy Uniwersytetu Energetycznego dostępne są na żądanie ze strony www.myenergyuniversity.com. Więcej informacji na temat firmy Schneider Electric i jej zintegrowanych rozwiązań można znaleźć na stronie www.schneider-electric.com.

Schneider Electric Polska
www.schneider-electric.pl