Polski przekaźnik programowalny NEED

| Prezentacje firmowe Artykuły

Przekaźnik programowalny NEED jest urządzeniem w pełni i dowolnie konfigurowanym przez użytkownika. Oczywiście jak każdy podobny produkt, także NEED ma swoje ograniczenia sprzętowe i programowe, ale jego możliwości są wystarczające dla mniej lub bardziej skomplikowanych układów sterowania. Żaden przekaźnik programowalny nie może równać się ze sterownikiem PLC, ale w aplikacjach o niewielkiej liczbie wejść i wyjść NEED sprawdza się doskonale.

Polski przekaźnik programowalny NEED

SYSTEM NEED

Sterowniki programowalne PLC to urządzenia, które w swojej budowie zawierają dwa podstawowe elementy: jednostkę centralną CPU wraz z pamięcią i tzw. peryferia, czyli wejścia/ wyjścia. Do możliwości pełnego konfigurowania potrzeba oczywiście jeszcze urządzenia do programowania i kabla komunikacyjnego, ale wszystkie te elementy ma także system NEED.

W jego skład wchodzą:

 • przekaźnik programowalny: NEED (6 wejść cyfrowych i 4 wyjścia przekaźnikowe) lub NEED MAX (13 wejść cyfrowych i 8 wyjść przekaźnikowych),
 • program PC-NEED do tworzenia, edycji i kompilacji działania przekaźnika,
 • kable komunikacyjne NEED-PC z portami RS232 lub USB,
 • zewnętrzna karta pamięci NEED-M.

INTERFEJSY I FUNKCJE WEWNĘTRZNE

Obecnie są dostępne następujące wykonania przekaźników NEED, które można podzielić ze względu na:

 • napięcie zasilania: 230VAC (95‒260VAC), 24VDC (19,2‒28,8VDC), 12VDC (10,2‒14,4VDC),
 • liczbę wyjść: 4 lub 8 wyjść przekaźnikowych o obciążalności 10A/250VAC,
 • liczbę wejść: 6 lub 13 wejść cyfrowych, 2 lub 6 wejścia analogowe napięciowe lub prądowe,
 • sposób programowania: przy użyciu kabla z komputera PC, za pomocą wbudowanej klawiatury i wyświetlacza.

Komunikacja pomiędzy światem zewnętrznym a przekaźnikiem odbywa się poprzez wejścia/wyjścia i tylko to widzi z zewnątrz użytkownik. Prawdziwą jednak siłą produktu są jego zasoby wewnętrzne. Należą do nich: wejścia cyfrowe (stan 0 lub 1), wejś cia analogowe, wyjścia cyfrowe NO, komparatory, znaczniki (w tym także znaczniki tekstowe), timery (o 4 trybach pracy), liczniki, zegary tygodniowe, oraz zegary czasu rzeczywistego.

Dodatkowo model NEED-MAX zasilany napięciem 230VAC ma możliwość monitorowania napięcia trójfazowego pod kątem napięcia, asymetrii i kierunku faz. Poza tym każda wersja przekaźnika ma możliwość zmiany czasu letniego na zimowy i odwrotnie. Każdy z wymienionych wyżej zasobów (elementów wewnętrznych) jest oczywiście konfigurowany i wykorzystać można:

 • wejścia cyfrowe normalnie otwarte lub normalnie zamknięte (konfigurowane przez użytkownika),
 • wyjścia cyfrowe: normalne (styki NO o obciążalności 10A każde), impulsowe (przerzutnik wyzwalany zboczem narastającym), kasujące, ustawiające, oraz negacje wyjść normalnych,
 • znaczniki, czyli elementy logiczne traktowane przez program i przekaźnik NEED jako zmienna - nie mają one fizycznego powiązania z określonym wejściem lub wyjściem, a jedynie swój wewnętrzny stan 0 lub 1,
 • timery, czyli przekaźniki czasowe, które konfigurowane są w jednym z czterech trybów pracy: załączenie z opóźnieniem, wyłączenie z opóźnieniem, pojedynczy impuls i impulsowanie.

TWORZENIE PROGRAMU

Aby można było realizować różne aplikacje, wykorzystując przekaźnik programowalny, należy przede wszystkim stworzyć odpowiedni program i umieścić go w jego pamięci.

Po uruchomieniu sterownik zaczyna przetwarzanie programu - od pierwszej instrukcji do ostatniej, po czym cykl jest powtarzany. Programowanie może odbywać się dwojako: w języku tekstowym STL lub języku graficznym LAD (drabinkowo). Prostota i różnorodność edycji programu (tekst lub grafika) sprawiają, że PC-NEED jest bardzo wygodnym narzędziem, dzięki któremu nawet skomplikowane aplikacje jesteśmy w stanie stworzyć bardzo szybko, a czas ich uruchomienia jest krótki.

Za pomocą programu PC NEED można edytować, kompilować oraz ładować programy do pamięci przekaźnika programowalnego. Dodatkowo można także monitorować w trakcie pracy zasoby przekaźnika, dzięki czemu użytkownik może być na bieżąco informowany o stanach wejść, wyjść, timerach, licznikach itp. Do podstawowych zalet przekaźnika NEED możemy zaliczyć:

 • podgląd zmiennych, dający możliwość monitorowania wszystkich zasobów przekaźnika,
 • możliwość odczytu struktury programu znajdującej się w przekaźniku, wraz z nazwami symbolicznymi,
 • remanencja - wybór zasobów przekaźnika, które będą podtrzymywane przy wyłączonym napięciu zasilającym,
 • monitorowanie napięcia trójfazowego dla wersji AC (sprzętowa kontrola asymetrii i kierunku faz),
 • szybki dwukierunkowy licznik/miernik częstotliwości do 20kHz.

PRZYKŁADOWE APLIKACJE

Każdy człowiek dąży do tego i próbuje w jak największym stopniu ułatwić sobie codzienne życie. Zwłaszcza gdy dotyczy to naszego miejsca zamieszkania (domu lub mieszkania). Przekaźnik NEED można z powodzeniem zastosować w codziennych aplikacjach jako:

 • system czasowego wyłączenia/załączenia oświetlenia także we współpracy z wyłącznikiem głównym oświetlenia - w tej aplikacji przekaźnik pozwala wysterować 4 lub 8 niezależnych obwodów oświetlenia,
 • symulacja obecności domowników podczas naszej nieobecności - istotnym elementem systemu będzie tutaj zegar czasu rzeczywistego; w tej aplikacji można także, w sposób ściśle przez nas określony, załączać bądź wyłączać 4 lub 8 różnych torów obciążeniowych np. światła, rolety, nawadnianie trawnika, itd.,
 • sterowanie nawadnianiem w obiektach z dużą ilością roślin - dodatkowo NEED poradzi sobie w aplikacjach, gdzie będą różne rośliny, o różnych potrzebach w zakresie nawadniania i czasu nasłonecznienia,
 • sterowanie bramą wjazdową i drzwiami garażowymi.

Z aplikacji przemysłowych można polecić:

 • zarządzanie automatycznym parkingiem z ograniczoną liczbą miejsc i wyświetlanie informacji o liczbie wolnych miejsc (lub ich braku) na tablicy,
 • sterowanie schodami ruchomymi,
 • sterowanie oświetleniem i wentylacją w pomieszczeniach przemysłowych, a także użyteczności publicznej,
 • sterowanie napędem: gwiazda-trójkąt,
 • sterowanie prędkością i kierunkiem mieszadła.

Aplikacji możliwych do wykonania z użyciem przekaźnika NEED jest o wiele więcej. Wszystko zależy od wyobraźni projektanta, umiejętności posługiwania się programem PC-NEED oraz poziomu skomplikowania danego procesu. Poza prostotą programowania, ceną i funkcjonalnością, cechuje się także estetycznym wyglądem oraz bezpieczną instalacją (ma on szereg certyfikatów).

Transfer Multisort Elektronik
www.tme.pl