Bezprzewodowa komunikacja w systemach sterowania Saia PCD

| Prezentacje firmowe Artykuły

Duże możliwości komunikacyjne są już od wielu lat wyróżnikiem i mocną stroną sterowników Saia-Burgess. Nowe technologie - w tym także bezprzewodowe - popularyzujące się w automatyce, branży IT i telekomunikacji - były w dużej części już od dawna wykorzystywane w urządzeniach tego szwajcarskiego producenta. W zależności od obszaru zastosowania, wersje podstawowe sterowników dostępne są z różnymi wbudowanymi interfejsami, w tym modemami PSTN, ISDN, GSM/GPRS i innymi, co daje możliwość ich precyzyjnego doboru do tworzonej aplikacji.

Bezprzewodowa komunikacja w systemach sterowania Saia PCD

PCD3.WAC, CZYLI PLC I INTERFEJS GSM W JEDNYM URZĄDZENIU

PCD3.M2330 WAC to kompaktowe sterowniki z rodziny Saia PCD3. Ich wyróżnikiem jest połączenie technologii Automation Server (stosowanej we wszystkich najnowszych sterownikach Saia) z możliwością zdalnej komunikacji. Niewielkich rozmiarów urządzenia cechują się dużymi możliwościami komunikacyjnymi i funkcjonalnymi, stanowiąc jedyne w swoim rodzaju połączenie modemu GSM/GPRS ze sterownikiem PLC.

Automation Server to rodzaj uniwersalnego pomostu pomiędzy systemem automatyki, warstwą zarządzania przedsiębiorstwem oraz urządzeniami i systemami automatyki firm trzecich, które wymagają stosowania dodatkowych sterowników, narzędzi software'owych i protokołów komunikacyjnych.

Zapewnia on korzyści ze stosowania technologii webowej i IT, które zostały zaimplementowane w sterownikach Saia PCD - wbudowane serwery WWW, SMTP i FTP, możliwość eksportu danych do plików CSV, obsługę skryptów CGI, pamięci Flash z systemem plików czy kart SD. Dzięki temu możliwa jest łatwa integracja z systemami automatyki innych dostawców bez konieczności dodatkowych prac inżynierskich i ponoszenia kosztów związanych z rozszerzaniem możliwości komunikacyjnych.

DUŻE MOŻLIWOŚCI W NIEWIELKIM URZĄDZENIU

Sterowniki PCD3.WAC wyposażone są w moduł komunikacyjny wykorzystujący technologie GSM/GPRS. Mają one również wbudowane interfejsy USB, Ethernet i RS-485. Sterowniki zawierają gniazdo kart SD i zintegrowane we/wy, których liczbę można zwiększać za pomocą kaset rozszerzeń.

Możliwości PCD3.WAC są znacznie większe niż klasycznych stacji RTU (Remote Terminal Unit), które realizują wyłącznie zadania monitorowania alarmów i rejestrowania danych. Sterowniki mają, poza wymienionymi cechami, także zaawansowane funkcje sterowania. W tym samym czasie mogą realizować one różne zadania - np. pracować jednocześnie jako stacje RTU i sterowniki w przemysłowych systemach automatyki.

Kompaktowy rozmiar tych urządzeń nie ogranicza ich funkcjonalności, a jednocześnie pozwala na instalację w niewielkich szafach sterowniczych. Dlatego też nadają się one idealnie do modernizacji istniejących obiektów. PCD3.WAC umożliwiają wysyłanie wiadomości SMS oraz e-mail (także z załącznikami) poprzez sieć GSM/GPRS do systemów nadrzędnych SCADA oraz aplikacji personelu obsługi.

Dzięki wbudowanym webserwerom zdalne stacje są łatwo dostępne za pomocą Internetu lub Intranetu. Konfiguracja sterowników jest intuicyjna i pozwala uruchomić odległe stacje nawet bez specjalistycznej wiedzy o programowaniu.

Predefiniowane bloki funkcyjne (FBox) i makra dla aplikacji webowych do zarządzania alarmami, komunikatami i danymi historycznymi gwarantują ciągłą i bezbłędną pracę aplikacji. Ponadto w każdej chwili program sterownika można swobodnie rozbudować za pomocą oprogramowania narzędziowego Saia PG5 Controls Suite.

ZAWSZE DOSTĘPNE DZIĘKI REDUNDANTNEJ KOMUNIKACJI

Przesyłanie danych na duże odległości to typowe wymaganie stawiane systemom złożonym z większej liczby rozproszonych stacji. Dzięki wbudowanym interfejsom GPS/GPRS i Ethernet, sterowniki PCD3WAC są zawsze dostępne. Wspomniane interfejsy pozwalają tworzyć systemy redundantne, zwiększając dostępność urządzeń i niezawodność pracy instalacji.

GOTOWE DO ZARZĄDZANIA DANYMI

Duże zasoby pamięci (możliwość rozbudowy aż do 1 GB) pozwalają na przechowywanie znacznych ilości danych historycznych. Dane te mogą być przetwarzane bezpośrednio w sterowniku i przesyłane do systemu zarządzającego za pomocą e-maili oraz z wykorzystaniem protokołów FTP i HTTP. Podsumowując - PCD3.WAC może działać niezależnie od stacji zarządzającej i z powodzeniem odgrywać rolę koncentratora danych.

BRAMKA KOMUNIKACYJNA

Dzięki wymienionym cechom (zintegrowana obsługa FTP, HTTP oraz możliwość komunikacji z wykorzystaniem gniazd), a także z powodu wbudowania interfejsu szeregowego oraz do sieci Ethernet, PCD3.WAC może być wykorzystywany do komunikacji z systemami innych producentów jako bramka (gateway) do sieci Internet lub Intranet. Możliwe jest przy tym korzystanie z wielu różnych protokołów - np. Modbus TCP/RTU/ASCII, EIB, M-Bus i innych.

BLUETOOTH W SAIA PCD

PCD7.F160 to moduł komunikacyjny do sterowników Saia PCD wykorzystujący technologię Bluetooth. Zapewnia możliwość bezprzewodowego połączenia typu punkt-punkt ze sterownikiem. Użytkownik może za pomocą komputera lub innego urządzenia wyposażonego w moduł Bluetooth (np. PDA) uzyskać dostęp do danych w sterowniku, obsługiwać aplikację wizualizacyjno-sterującą, a nawet wgrać do sterownika program.

Za pomocą komunikacji Bluetooth można również nawiązywać połączenie między sterownikami. Omawiany moduł ma zasięg do 100 metrów na otwartej przestrzeni, przy czym łączy się on ze sterownikiem w technologii plug & play. Moduł jest szczególnie przydatny w miejscach, gdzie nie ma możliwości utworzenia połączenia przewodowego lub jest to zbyt kosztowne - np. we wnętrzach budynków, gdzie prowadzenie kabli wymagałoby zmiany aranżacji.

KOMUNIKACJA DZIŚ I W PRZYSZŁOŚCI

Wspieranie otwartych standardów i zapewnienie wszechstronnych możliwości komunikacyjnych sterowników Saia PCD także w przyszłości to cel, do którego Saia-Burgess nieustanne dąży. Będąc twórcą i właścicielem systemu operacyjnego Saia NT, jak również pakietu narzędziowego PG5 Controls Suite, Saia ma pełne możliwości implementacji w swoich urządzeniach zarówno aktualnie dostępnych, jak i dopiero rozwijanych standardów komunikacyjnych. Technologie bezprzewodowe, nad integracją których producent obecnie pracuje to DECT i ZigBee.

Sabur
www.sabur.com.pl