Energia to złoto trzeciego tysiąclecia. Rozwiązania Saia wspierają jej pozyskiwanie, dystrybucję i efektywne wykorzystanie

| Technika

Energooszczędne działanie centrów danych, zakładów produkcyjnych i wszelkiego rodzaju budynków zyskuje coraz większe znaczenie zarówno z racji rosnących kosztów energii, jak i odpowiedzialności ekologicznej. Wyposażenie istniejących nieruchomości w systemy monitorujące i zarządzające zużyciem energii bywa niemałym wyzwaniem, ponieważ trudno jest znaleźć rozwiązanie zaspakajające wszystkie potrzeby użytkowników i inwestorów.

Energia to złoto trzeciego tysiąclecia. Rozwiązania Saia wspierają jej pozyskiwanie, dystrybucję i efektywne wykorzystanie

Wbudowane interfejsy komunikacyjne umożliwiają bezpośredni dostęp do rejestrowanych danych

Mimo, iż na rynku istnieje wiele systemów do pomiaru energii, zazwyczaj nie mają one jednej z kilku istotnych cech takich jak niewielkie rozmiary, znormalizowane interfejsy komunikacyjne do bezpośredniej analizy danych czy precyzyjny pomiar energii za pomocą zalegalizowanych liczników. Wymienione cechy to najważniejsze atuty liczników energii Saia, produktów, które są stale rozwijane już od ponad dziesięciu lat.

Do 2005 roku Saia-Burgess koncentrowała się na produkcji liczników energii elektrycznej z elektromechanicznymi mechanizmami zliczającymi dla klientów firm trzecich. Od 2006 roku firma skupiła się na opracowaniu kompletnej linii produktów pod marką Saia, które od samego początku charakteryzują się wysoką dokładnością pomiaru, niezawodnością działania i bardzo małymi rozmiarami.

Specjalnie do zastosowań w branży automatyki liczniki wyposażone zostały w różne interfejsy komunikacyjne, aby bezpośrednio można było odczytywać z nich mierzone wartości. Innowacje te, wprowadzone w ostatnich latach wyjaśniają duży wzrost sprzedaży liczników energii producenta i umieszczają firmę Saia-Burgess wśród liderów produkcji liczników przeznaczonych do instalacji podlicznikowych.

Liczniki energii Saia imponują solidną przemysłową konstrukcją (Swiss made) i niewielkim rozmiarem. Odpowiadają normom instalacyjnym dla szaf elektrycznych, a więc mogą być wygodnie montowane w rozdzielniach elektrycznych. Połączenie technologii przemysłowej i zwartej konstrukcji z dużym zakresem pomiarowym (0,25 do 6000 A) czyni je idealnymi urządzeniami do wielu zastosowań.

Bez względu na to, czy potrzebujemy podlicznika przeznaczonego do małego mieszkania czy poważnych zastosowań przemysłowych, w ofercie Saia znajdziemy odpowiedni model. Wszystkie urządzenia, oprócz wbudowanego mechanizmu zliczającego, wyposażone są w wyjście impulsowe (wyjście S0) lub interfejs komunikacyjny (M-Bus, Modbus lub S-Bus).

Zapewniają one bezpośredni dostęp do wszystkich istotnych danych pomiarowych, takich jak energia, prąd, napięcie, moc (czynna i bierna) i współczynnik mocy czynnej (cos φ). Cała rodzina liczników energii Saia jest dostępna w wersji zgodnej z dyrektywą MID.

Jest to potoczna nazwa Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2004/22/WE, która określa podstawowe wymagania dotyczące przyrządów pomiarowych znajdujących się w obrocie handlowym. Dzięki zgodności liczników Saia z MID, urządzenia zatwierdzone są do użytkowania w systemach pomiaru zużycia energii w całej Europie bez konieczności dodatkowej kalibracji (patrz ramka).

MID ujednolicił sposób legalizacji liczników energii wprowadzając jeden typ legalizacji w całej Europie. W miejsce legalizacji pierwotnej dokonywanej w atestowanych ośrodkach badawczych poszczególnych państw, wprowadzona została deklaracja zgodności producenta (dostępnych jest kilka modułów postępowania w celu uzyskania zgodności urządzeń z nowymi przepisami), a następnie krajowe regulacje, dotyczące okresu ważności legalizacji.

Do 30 października 2016 równolegle obowiązują jeszcze dwa systemy legalizacji - dotychczasowy i zgodny z MID. Od 1 listopada 2016 obowiązywać będzie wyłącznie metoda legalizacji zgodna z MID i tylko urządzenia spełniające wymogi dyrektywy będą mogły być sprzedawane i używane w przyszłości.

DWUKIERUNKOWE LICZNIKI ENERGII

Zarządzanie zużyciem energii elektrycznej w domu, firmie, zakładzie przemysłowym czy centrum handlowym jeszcze nigdy nie było takie proste. Saia S-Energy Manager pozwala monitorować i kontrolować wszystkie odbiory elektryczne przez przeglądarkę internetową, a ponadto analizować zużycie energii, tworzyć raporty i je drukować. Dostępna jest także aplikacja na iPada

Nowością w ofercie Saia są liczniki dwukierunkowe. Umożliwiają one mierzenie i zliczanie dwukierunkowego przepływu energii elektrycznej za pomocą jednego urządzenia. Znajdują zastosowanie w miejscach, gdzie energia jest jednocześnie zużywana i wytwarzana np. w instalacji fotowoltaicznej.

Dwukierunkowe liczniki Saia są przeznaczone do pomiaru bezpośredniego, dostępne w wersjach jednoi trójfazowych oraz w wersji trójfazowej dla przekładnika prądowego. Jako pierwsze na rynek trafiły modele w wersjach z wyjściem S0 i interfejsem S-Bus. Jako kolejne pojawią się liczniki z interfejsami M-Bus i Modbus, by zapewnić licznikom dwukierunkowym pełen zakres możliwości komunikacyjnych.

W celu monitoringu i zarządzania energią dwukierunkowe liczniki mogą być używane w taki sam sposób jak liczniki jednokierunkowe. Podłączenie liczników energii do sterowników Saia PCD lub panelu S -Energy Manager za pomocą magistrali komunikacyjnej pozwala uzyskać łatwy dostęp do mierzonych danych, a następnie ich przetwarzanie, prezentację i analizę.

SAIA S-ENERGY - PIERWSZY KROK DO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

Saia S-Energy Manager to intuicyjne w obsłudze i kompaktowe urządzenie do zarządzania zużyciem energii elektrycznej i innych mediów. Ma postać dotykowego panelu o przekątnej 5,7 lub 10,4" z wbudowaną przeglądarką www, serwerem FTP i WWW oraz łączem Ethernet.

Nowa wersja dobrze znanego na naszym rynku rozwiązania, która lada moment trafido sprzedaży, została rozbudowana o szereg funkcjonalności umożliwiających monitoring zużycia energii, produkcji energii dostarczanej do sieci, jak również konsumpcji innych mediów.

NIE TYLKO ENERGIA, ALE TAKŻE WODA, CIEPŁO CZY GAZ

S-Energy Manager odczytuje wartości zużycia energii elektrycznej z liczników wyposażonych w interfejs magistrali S-Bus. Aplikacja rozpoznaje typ licznika, rozróżniając liczniki jednokierunkowe i dwukierunkowe, w przypadku których rejestrowana jest zarówno energia zużyta, jak i dostarczona do sieci.

Aby monitorować zużycie innych mediów (gazu, ciepła czy wody) należy liczniki z wyjściem impulsowym podłączyć do koncentratora impulsów PCD7.H104SE, który po sieci S-Bus przekazuje dane do panelu S-Energy. Tym sposobem S-Energy Manager może przechowywać, analizować i wizualizować wartości zużycia mediów z liczników różnych producentów.

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA DWUKIERUNKOWYCH LICZNIKÓW ENERGII

Ogniwa fotowoltaiczne na dachu zamieniają promienie słoneczne w energię elektryczną, a w przypadku elektrowni wiatrowej wiatr napędza łopatki wirnika wiatraka, którego turbiny produkują energię. Nadmiar energii, który nie zostanie zużyty, jest zwykle przesyłany do sieci krajowej. Energią wytwarzaną we własnym zakresie może być także napędzany samochód elektryczny.

Jeśli zaistnieje potrzeba zbilansowania mocy w sieci krajowej, energia zmagazynowana w samochodzie elektrycznym może być używana jako bufor. Akumulator samochodu może służyć jako źródło energii do kompensowania wahań napięcia w sieci zasilającej.

Sabur
www.sabur.com.pl