Wszechstronne systemy RFID

| Prezentacje firmowe Artykuły

Urządzenia RFID w przyszłości powinny stanowić standardowy element systemów automatyki przemysłowej i kontroli procesów produkcyjnych. Firma HARTING oferuje oprogramowanie Ha-Vis Suite, które stosowanie może być praktycznie we wszystkich aplikacjach RFID pracujących w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Wszechstronne systemy RFID

Sterowniki PLC odgrywają kluczową rolę w przemyśle produkcyjnym. W czasie rzeczywistym sterują systemami automatyki, współpracują z czujnikami i elementami wykonawczymi. Jednocześnie coraz częściej następuje integracja poziomu polowego z oprogramowaniem warstw wyższych - np. SCADA, MES oraz ERP.

Poza współpracą z typowymi urządzeniami, do których należą enkodery, bariery świetlne, styczniki, zawory, itd., w systemach takich wykorzystywane są też rozwiązania RFID (identyfikacja z wykorzystaniem komunikacji radiowej).

Ich zastosowania dotyczą m.in. procesów logistycznych oraz intralogistycznych. Poza identyfikacją w oparciu o odczyt jednoznacznie przypisanych numerów, w znacznikach przechowywane mogą być informacje zawierające rozkazy dla PLC lub służące do identyfikacji tras obiektów.

PONAD STAN OBECNY

Niestety integracja systemu RFID ze sterownikami PLC jest zazwyczaj utrudniona, gdyż interfejsy wymagają oprogramowania będącego przedmiotem zastrzeżeń patentowych. Z powodu złożoności protokołów komunikacyjnych komponentów RFID integracja taka wymaga też wiele czasu i odpowiedniej wiedzy technicznej.

Wiele zmian wymaga manualnego programowania interfejsów, również możliwości wielokrotnego wykorzystania systemów są ograniczone, przez co tworzone rozwiązania nie są zazwyczaj satysfakcjonujące dla użytkowników końcowych.

Ha-VIS RFID Suite zapewnia uniwersalną, niezależną od dostawcy platformę do integracji i konfiguracji różnych komponentów RFID w postaci czytników stacjonarnych i mobilnych. Dzięki zastosowaniu standardowych interfejsów i protokołów komunikacyjnych możliwe jest ich dogodne połączenie ze sterownikami PLC.

Przygotowanie danych i wstępne ich przetwarzanie stanowi zasadnicze wyzwanie w integracji komponentów RFID - system Ha-VIS ma zdolność filtrowania błędnych lub wielokrotnych odczytów, agregacji zdarzeń i różnych punktów oraz buforowania danych i ich inteligentnego przetwarzania. Dzięki temu sterowniki PLC są wyłączone z tych procesów, a sama sieć nie jest obciążona transmisją nadmiernych ilości informacji.

Korzyści:

  • Technologia RFID w automatyce produkcji
  • Zwiększenie efektywności poprzez łańcuchowy proces tworzenia wartości
  • Łatwa integracja rozwiązań RFID ze sterownikami PLC

POTENCJALNE MOŻLIWOŚCI

Dzięki całkowitej integracji urządzeń RFID z architekturą systemu możliwe jest obecnie wykorzystanie informacji pochodzących z transpondera nie tylko do przetwarzania danych w systemach ERP, ale również do sterowania procesami produkcyjnymi za pomocą sterowników PLC.

Sterowniki mogą inicjować operacje zapisu w transponderach - np. decentralistycznie przedstawiać historię poszczególnych etapów produkcyjnych dla danego obiektu. System Ha-VIS RFID Suite umożliwia niezależną od dostawcy integrację systemów sterowania w przemyśle dzięki wykorzystaniu takich protokołów jak EtherCAT, EtherNet/IP, Open Modbus/TCP, Powerlink, Profinet IO i Sercos III.

Na przykład czytnik z funkcjonalnością Profinet IO stanowi kompletne urządzenia w sieci Profinet i może być powiązany z oprogramowaniem Ha-VIS RFID Suite, zapewniając niezależną od dostawcy integrację w systemie sterowania przemysłowego. Innym przykładem jest wykorzystanie takiego czytnika i powiązanie go z oprogramowaniem automatyki przez plik gsdml.

W przypadkach takich jak omawiane wykorzystanie czytnika RFID jest równie łatwe, jak użycie zdecentralizowanego modułu I/O, a on sam może dokonywać przetwarzania danych przechowywanych w transponderze.

Wstępne przetwarzanie realizowane przez Ha-VIS RFID Suite w czytniku lub przez Ha-VIS RFID Middleware w przypadku bardziej złożonych aplikacji, dzięki czemu system sterowania otrzymuje jedynie wybrane informacje o zdefiniowanych zdarzeniach. W ten sposób czytniki dostarczają danych łatwych do interpretacji urządzeń automatyki oraz aplikacji MES i ERP.

Podsumowując - system Ha-VIS RFID firmy HARTING stanowi platformę oprogramowania pozwalającą na kompleksową integrację urządzeń RFID z wszelkimi aplikacjami w przedsiębiorstwie. Wykorzystanie zunifikowanej technologii redukuje liczbę koniecznych podłączeń, a jej uniwersalność przyczynia się do wzrostu rentowności działalności operacyjnej firm.

HARTING Polska
www.harting.pl