Nowoczesne i bezpieczne w eksploatacji szynoprzewody firmy Giovenzana

| Prezentacje firmowe Artykuły

Szynoprzewody z serii TR85 firmy Giovenzana stanowią nowoczesne rozwiązanie do transmisji energii oraz danych w różnych aplikacjach oraz środowiskach. Spełniają one wymogi bezpieczeństwa oraz standardy związane z łatwym montażem i niezawodnością. Przewody są zamontowane wewnątrz plastikowej obudowy, natomiast połączenie między nimi i wózkiem odbywa się przez wtyczki.

Nowoczesne i bezpieczne w eksploatacji szynoprzewody firmy Giovenzana

Rys. 1.

Seria TR85 dostępna jest w pięciu wersjach zależnych od wymaganego prądu pracy, tzn. 40, 70, 100, 140 oraz 200 A. Jest to pierwsze kryterium potrzebne do określenia wielkości szyny oraz podzespołów potrzebnych do jej zasilenia. Kolejnymi potrzebnymi informacjami są prądy rozruchu, maksymalne temperatury otoczenia, odległości pomiędzy obsługiwanymi urządzeniami oraz rodzaj podłączonych elementów. Temperatura otoczenia podczas pracy szynoprzewodu zawiera się w zakresie od -30°C do +55°C.

TABELA 1. Porównanie parametrów dla różnych wersji szynoprzewodów

Rys. 2.

Natomiast temperatura przechowywania zawiera się pomiędzy -30°C a +70 °C. Stopień ochrony szynoprzewodu to IP13, lecz aby móc zastosować szynoprzewód na zewnątrz, istnieje możliwość dodania uszczelki, która zwiększa go do IP23. Udźwig szynoprzewodu (w kg/m) związany jest z natężeniem prądu oraz liczbą biegunów (patrz tabela).

Zasilanie szynoprzewodu może być dwojakiego rodzaju - środkowe oraz końcowe. Poszczególne rodzaje zasilania pociągają za sobą nie tylko zmiany w potrzebnych elementach konstrukcyjnych, lecz również w samym projekcie systemu szynoprzewodów.

Jeżeli zasilanie jest końcowe, to długość linii trakcyjnej równa jest długości samego szynoprzewodu, natomiast w przypadku zasilania środkowego długość linii trakcyjnej wynosi połowę długości całego szynoprzewodu bez straty energii. Na rysunku 1 przedstawiono schematyczny rysunek szynoprzewodu wraz z poszczególnymi elementami konstrukcyjnymi.

Istnieje możliwość wykonania szynoprzewodu nie tylko po linii prostej, lecz również po krzywych. Minusem tego rozwiązania jest ograniczenie natężenie prądu do 140 A dla odcinków trzymetrowych oraz zmniejszenie liczby liczby biegunów do czterech. Na ilustracji 2 został zamieszczony przykładowy schemat. Promień krzywizny może mieć następujące wartości: 1200, 1400, 1800 oraz 2200 mm.

Giovenzana to firma z ponad 60-letnim doświadczeniem w dziedzinie technologii przemysłowej, która jest liderem na rynku suwnic, wind oraz w sektorze automatyki. Od wielu lat wszystkie działania rynkowe i produkcyjne są zintegrowane w obrębie systemu jakości UNI EN ISO 9001:2008. Giovenzana spełnia założenia jakości produktów od 1995 roku, a jej produkty, w celu zapewnienia jak najwyższej jakości, są testowane przez firmy trzecie, takie jak Underwriter Laboratories.

Na rysunkach 3 i 4 zaprezentowano dwa rodzaje wózków: 70 i 35 A, przy czym każdy występuje w trzech trybach pracy: trzy-, cztero- i pięciopolowym. W celu zwiększenia wartości natężenia prądu można połączyć dwa wózki równolegle za pomocą specjalnej obudowy (rys. 5).

Rys. 3.

Rys. 4.

Rys. 5.

Rys. 6.

Rys. 7.

Rys. 8.

Moduł serwisowy (rys. 6) pozwala na bezproblemową wymianę i serwis wózków bez rozkładania szynoprzewodu. Aby zapewnić bezpieczeństwo całej podwieszonej instalacji, na każdy czterometrowy odcinek szyny mocuje się aż trzy podwieszacze wykonane z materiału PA66 (rys. 7) w przypadku natężeń od 40 do 140 A lub ocynkowanej stali dla 200 A (rys. 8).

Astat
www.astat.com.pl