Serwonapędy napędzają biznes

| Prezentacje firmowe Artykuły

Zmiany oczekiwań na rynku konsumenckim pociągają za sobą zmiany technik i technologii wytwarzania produktów. Wzrost wymagań jakościowych oraz tempa produkcji w celu obniżenia kosztów jednostkowych wymusza stosowanie układów napędowych o dużej dynamice i dokładności. W maszynach wzrasta liczba osi serwonapędów i w wielu przypadkach klasyczne sterowanie impulsowe czy analogowe jest niewystarczające. Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku, firma Delta Electronics oferuje klientom samodzielne, programowalne serwonapędy o dużej dynamice i dokładności pozycjonowania z możliwością programowania sekwencji ruchów, obsługą krzywek i szerokim zakresem mocy.

Serwonapędy napędzają biznes

Omawiane zestawienie uzupełniają dedykowane kontrolery ruchu dla wielu osi, mające interpolację liniową, kołową i śrubową, obsługę krzywek i bogaty zestaw kanałów komunikacyjnych, takich jak CANopen, Modbus, DMCnet, Profibus czy też DeviceNet. Kontrolery ruchu mają dwa niezależne procesory, pierwszy steruje serwonapędami, drugi pełni funkcję typowego sterownika PLC. Wynikają z tego oczywiste korzyści, a użytkownik otrzymuje stabilny, elastyczny w konfiguracji i niezawodny w działaniu kontroler ruchu, dopasowany do rosnących potrzeb.

SERWONAPĘD ASDA-A2 - SZYBKO, DOKŁADNIE, INTELIGENTNIE

Serwonapędy Delta Electronics cechuje bardzo wysoka dokładność pozycjonowania: do 1,28 miliona impulsów/obrót (serwonapędy serii ASDA-A2), szeroka gama możliwości sterowania: CANopen, Modbus (RS-485), sterowanie impulsowe, praca w oparciu o wewnętrzny pozycjoner i własny program, zadawanie wartości sygnałom i analogowymi dla trybu momentowego i prędkościowego. Wygodne funkcje samoczynnego dostrajania i niwelowania drgań, możliwość synchronizowania z sobą wielu serwonapędów, wbudowane funkcjonalności umożliwiają tworzenie gotowych rozwiązań bez ponoszenia kosztów kontrolera ruchu oraz skracają czas wdrożenia. Umożliwiają one - bez stosowania dodatkowych kontrolerów ruchu - szybkie realizowanie gotowych aplikacji na przykład noża obrotowego czy "latającej piły". Bezpłatne oprogramowanie oferowane przez producenta ułatwia konfigurowanie i programowanie oraz monitorowanie pracy urządzenia, zapisywanie oraz wgrywanie przygotowanych wcześniej ustawień.

Implementowanie serwonapędów Delta Electronics w istniejących układach ułatwia duża różnorodność dostępnych kanałów komunikacyjnych. Pozwala ona też na obniżenie kosztów budowy lub rozbudowy maszyn oraz szybsze wdrażanie dobrych, sprawdzonych rozwiązań. W serwonapędach Delta Electronics mamy dostępne kanały komunikacyjne: CANopen, Modbus (RS-485). Siłą serwonapędów Delta Electronics jest potężne oprogramowanie sterujące pracą, które zapewnia omawianą wcześniej funkcjonalność. Dzięki temu koszty części i przygotowania aplikacji maleją, skraca się też czas potrzebny na realizację zlecenia, zmniejsza liczba komponentów, które muszą z sobą współpracować, a jednocześnie wzrasta niezawodność całego rozwiązania.

DVP-10MC - TWÓJ RUCH POD NASZĄ KONTROLĄ

Przy rosnącej komplikacji zadań wzrasta zapotrzebowanie na rozbudowane kontrolery ruchu, będące w stanie zapanować nad rozbudowanym procesem produkcyjnym. Firma Delta Electronics oferuje kontrolery zarządzające nawet 16 osiami na kontroler. Dzięki zastosowaniu komunikacji CANopen można jednocześnie budować bardzo rozbudowane układy kontroli ruchu. Przykładem urządzenia wyposażonego w CANopen jest dwuprocesorowy sterownik DVP-10MC, w którym pierwszy procesor jest kontrolerem ruchu, drugi klasycznym sterownikiem PLC.

Wbudowany interfejs do sieci CANopen pozwala na szybką wymianę danych pomiędzy kontrolerem a serwonapędami. Rozbudowane funkcjonalności kontroli ruchu, w tym interpolacje liniowe, kołowe i śrubowe (helikalne), ułatwiają implementowanie dowolnie skomplikowanych ruchów. Dodatkowe wsparcie krzywek z 2048 punktami umożliwia tworzenie skomplikowanych zależności pomiędzy osiami. Wbudowany port Ethernet (z obsługą Modbus/TCP) zwiększa możliwości komunikacyjne z dużymi prędkościami przesyłu danych, pozwala na tworzenie rozwiązań sterowanych z centralnych systemów zarządzania produkcją oraz tworzeni rozbudowanych systemów nadzoru ciągłości produkcji.

Konwencjonalne porty RS-485 ułatwiąją komunikację z innymi urządzeniami pracującymi z protokołem Modbus. Dzięki budowie modułowej można doposażyć sterownik w obsługę sieci DeviceNet i Profibus. Duża pojemność pamięci programu (64 tysiące kroków) i osobna duża pamięć danych (10 tysięcy rejestrów 16-bitowych z możliwością dowolnego łączenia w rejestry 32- i 64-bitowe) oraz możliwość obsłużenia do 512 wejść/wyjść sprawia, że kontroler ruchu DVP-10MC plasuje się w czołówce tego typu urządzeń.

DOP-B07PS415 - G-CODE W PANELU HMI

Budowane urządzenia są coraz bardziej skomplikowane, mogą wykonywać więcej czynności, przez co wymagają lepiej wyszkolonego personelu z większą wiedzą technologiczną. Aby ułatwić ich obsługę i zmniejszyć liczbę błędów popełnianych przez operatorów, muszą być dostępne mechanizmy łatwego dostosowania urządzenia do zmiennych parametrów produkcji.

Jednym z elementów procesu produkcji są zbiory poleceń dla maszyn sterowanych numerycznie. Popularny obecnie standard G-Code i M-Code został zaimplementowany w panelach HMI firmy Delta Electronics. Przykładem jest model DOP-B07PS415, który ma wsparcie dla serwonapędów serii ASDA-A2. W prosty sposób możemy przenieść nasz produkt z wirtualnej przestrzeni konstruktorów do obszaru fizycznej realizacji dzięki dedykowanemu bezpłatnemu oprogramowaniu PMsoft, które dostarcza producent. Wspiera ono tworzenie nowych i migrację istniejących projektów z systemów CAD.

Dostępne jest zatem kompletne, sprawdzone, zintegrowane środowisko, pozwalające na szybkie wdrażanie zmian w produkcji, które nie wymaga wysoko wykwalifikowanego personelu, ogranicza pomyłki operatorów i zawiera wyłącznie niezbędne komponenty. Minimalizuje zatem koszty i skraca czas wdrożenia nowego rozwiązania. Jest to szczególnie ważne, gdy maszyny produkują krótkie serie lub wręcz pojedyncze sztuki określonego produktu.

Induprogress
induprogress.pl