Modemy GSM od Astraada

| Prezentacje firmowe Artykuły

Systemy automatyki przesyłowej korzystają z wielu dostępnych standardów przesyłu danych. Wynika to przede wszystkim z potrzeb konkretnych aplikacji a te, w zależności od branży, bywają bardzo różne. Z tego powodu dystrybutorzy systemów sterowania, którzy chcą dostarczać rozwiązania idealnie dopasowane do potrzeb klienta, muszą dysponować kompleksową ofertą w zakresie systemów komunikacji. Z tego powodu oferta ASTOR została rozbudowana o modemy Astraada serii AS30 pozwalające na wymianę danych w sieci GSM/GPRS.

Modemy GSM od Astraada

Komunikacja GSM w branży automatyki przemysłowej jest tak samo popularna jak transmisja radiomodemowa czy komunikacja kablowa. Dobór najlepszej technologii wymiany danych zależy od architektury samego obiektu oraz charakteru realizowanej komunikacji. Jednym z podstawowych powodów, dla których klienci decydują się na wymianę danych w technologii GSM, jest bardzo duży zasięg komunikacji oraz dostępność w prawie każdym miejscu. Oprócz tego komunikacja jest niewrażliwa na ukształtowanie terenu, przeszkody terenowe oraz nie wymaga montażu masztów antenowych. Dzięki temu wdrożenie takiego systemu jest proste i szybkie, a koszty utrzymania mogą pozostać na akceptowalnym poziomie.

PRZEMYSŁOWE MODEMY GSM OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Modemy Astraada serii AS30 wykorzystywane są do wymiany danych w sieci GPRS/UMTS pomiędzy urządzeniami automatyki przemysłowej a systemami nadrzędnymi i wizualizacji. Modemy mogą zostać podłączone do dowolnego urządzenia wyposażonego w interfejs RS232/485 lub Ethernet obsługującego protokół Modbus RTU lub Modbus TCP i udostępniają dane do dowolnych systemów nadrzędnych w protokole Modbus TCP.

Kompaktowa budowa oraz możliwość pracy w temperaturze poniżej zera pozwalają na instalowanie modemów w miejscach o ograniczonej przestrzeni montażowej oraz pracę w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Modemy bazują na znanych i sprawdzonych komponentach, co gwarantuje ich niezawodną i bezawaryjną pracę.

Modem podstawowy - AS30GSM100C

Jest to rozwiązanie do bezprzewodowych aplikacji M2M oparte na energooszczędnym module Telit G30. Urządzenie ma aluminiową obudowę z wyprowadzonym portem RS232 oraz portem audio, a jego niewielkie rozmiary oraz szeroki zakres napięć zasilania ułatwiają integrację modemu z innymi urządzeniami obsługującymi protokół Modbus RTU.

Terminal AS30GSM100C umożliwia połączenie głosowe, pakietową wymianę danych oraz wysyłanie wiadomości SMS. Modem idealnie nadaje się do aplikacji bezprzewodowego przesyłu danych, np. w rozproszonych systemach sterowania, podczas zdalnego odczytu wskazań mierników/liczników, drogowych systemów komunikacyjnych, w transporcie i logistyce, w systemach bezpieczeństwa i systemach zarządzania budynkiem. Modem może być sterowany standardowymi komendami AT lub automatycznie przez aplikację przygotowaną w języku Python.

Modem AS30GSM200C

Urządzenie bazuje na modemach Telit H24 i pozwala na komunikację w standardzie UMTS/HSDPA (z maksymalną prędkością do 21,6 Mbit/s). Modem ma aluminiową obudowę z wyprowadzonymi interfejsami Ethernet, RS232 oraz audio. Przeznaczony jest dla użytkowników poszukujących urządzenia zapewniającego mobilny dostępu do Internetu, obsługę systemów teleserwisowych (zdalny serwis) oraz do aplikacji wymagających obsługi komunikacji cyklicznej i zdarzeniowej (modem instalowany przy systemie nadrzędnym). Konfiguracja modemu realizowana jest z poziomu przeglądarki internetowej bez konieczności instalowania oprogramowania oraz sterowników polecanych dla tego urządzenia.

OGRANICZENIE KOSZTÓW UTRZYMANIA

Komunikacja w sieci GSM bazuje na pakietowej wymianie danych i wykorzystuje w tym celu infrastrukturę teleinformatyczną należącą do dostawców usług telefonii komórkowej. Ponieważ użytkownicy systemu rozliczani są z ilości wysłanych i odbieranych pakietów danych, modemy Astraada serii AS30 zostały wyposażone w mechanizmy pozwalające optymalizować koszty związane z transmisją danych. Zastosowane karty telemetryczne mogą dodatkowo posiadać gwarantowany pakiet danych, dzięki czemu możliwe jest precyzyjne szacowanie kosztów transmisji. Modemy Astraada mogą obsługiwać dwa tryby pracy:

 • Komunikacja cykliczna - model komunikacji wykorzystywany do cyklicznego odpytywania urządzeń co definiowany czas. Pozwala ograniczyć koszty związane z przesyłaniem danych w systemach rozproszonych, które nie wymagają ciągłego dostępu do informacji z obiektu.
 • Komunikacja zdarzeniowa - uzupełnia komunikację cykliczną o natychmiastowe przesłanie danych do systemów nadrzędnych w razie zaistnienia określonego warunku. Gwarantuje nam to dostęp do kluczowych parametrów na bieżąco, dzięki czemu system może być obsługiwany w czasie rzeczywistym.

PRACA W PRYWATNEJ LUB PUBLICZNEJ SIECI APN

Modemy GSM od Astraada mogą pracować w publicznych oraz prywatnych sieciach APN i obsługują karty SIM ze statycznym lub dynamicznym adresem IP. W celu zagwarantowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa rekomendowane jest stosowanie kart ze statycznym adresem IP oraz praca w sieci APN z dostępem prywatnym. Ten model komunikacji wykorzystywany jest głównie przez przedsiębiorstwa wymagające obsługi dużej liczby rozproszonych obiektów.

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA MODEMÓW

Zastosowanie modemów GSM od Astraada w systemach telemetrycznych to szereg korzyści dla użytkownika systemu:

 • zdalny monitoring i sterowanie obiektów rozproszonych,
 • cykliczny lub zdarzeniowy odczyt danych,
 • zdalny dostęp do urządzeń w celach serwisowych i diagnostycznych,
 • natychmiastowe informowanie o pojawiających się awariach,
 • niskie koszty wdrożenia i utrzymania,
 • redukcja kosztów operacyjnych (objazdy, serwis),
 • lepsza ochrona urządzeń i instalacji,
 • wyższy poziom bezpieczeństwa,
 • możliwość dostępu do systemu z poziomu urządzeń mobilnych.

ASTOR Sp. z o.o.
www.astraada.pl