Koszty zużycia energii pod kontrolą? Z S-Monitoring to łatwe!

| Prezentacje firmowe Artykuły

Dążenie do efektywności energetycznej to jeden z priorytetów w działalności wielu przedsiębiorstw i zakładów przemysłowych. W firmach produkcyjnych zużyta energia, obok kosztów surowców, stanowi najwyższy koszt operacyjny. Także w przedsiębiorstwach z innych sektorów gospodarki koszty zużycia energii są znaczącą pozycją w zestawieniu wydatków. Działania zmierzające do ich zmniejszenia są traktowane coraz poważniej, ponieważ redukcja tych kosztów może zwiększyć rentowność firmy.

Koszty zużycia energii pod kontrolą? Z S-Monitoring to łatwe!

Na rynku jest dostępnych wiele rozwiązań do opomiarowania i monitoringu zużycia energii elektrycznej. W niniejszym tekście przybliżamy jedno z nich - system, który pozwala na stopniowe wdrożenie, jego instalacja nie rujnuje budżetu firmy, a zużycie energii elektrycznej monitorowane jest już od momentu podłączenia systemu do liczników.

S-Monitoring to przyjazne dla użytkowników rozwiązanie, opracowane przez szwajcarską firmę Saia Burgess Controls (SBC). Nie wymaga pracochłonnej konfiguracji, specjalnych narzędzi programistycznych, a jego obsługa - zaawansowanej wiedzy. S-Monitoring to także nazwa aplikacji wizualizacyjno-sterującej opartej na stronach WWW, która jest zaimplementowana w urządzenia nadzorujące pracę systemu (panele operatorskie lub sterowniki PLC). A zatem S-Monitoring to rozwiązanie, które łączy środowiska sprzętowe i programowe, a jego podstawowymi elementami są:

 • jednostka nadrzędna: sterownik PLC lub panel webowy,
 • liczniki energii elektrycznej Saia PCD z interfejsem S-Bus,
 • koncentratory liczników impulsowych PCD7. H104SE,
 • aplikacja wizualizacyjna wyświetlana za pomocą przeglądarki internetowej.

Unikalną cechą systemu S-Monitoring jest możliwość jego modyfikacji w zależności od potrzeb użytkownika. Zarówno algorytmy programu, jak i kształt wizualizacji mogą być konfigurowane za pomocą PG5 Controls Suite, narzędzia do programowania i diagnostyki sterowników i paneli SBC.

Nie mniej ważną cechą rozwiązania jest możliwość prostego i szybkiego uruchomienia. S-Monitoring to tzw. system out-of-the-box, co oznacza, że użytkownik nie musi wykonywać żadnej dodatkowej konfiguracji w celu jego uruchomienia. Funkcja automatycznego odczytu danych z liczników energii z interfejsem S-Bus zapewnia natychmiastowe monitorowanie zużycia zaraz po podłączeniu liczników do sterownika. S-Monitoring bez problemu radzi sobie także z obsługą liczników dwukierunkowych i impulsowych (za pośrednictwem koncentratorów liczników impulsowych). Umożliwia to monitorowanie nie tylko zużycia energii elektrycznej, ale także wody, gazu, ciepła, itp.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU S- MONITORING

Rys. 1. Przykładowy schemat systemu S-Monitoring

Omawiany system zapewnia:

 • bieżącą, wiarygodną informację o zużyciu energii przez poszczególne urządzenia, maszyny, linie technologiczne lub podnajemców i innych,
 • stały monitoring napięcia i jakości zasilania,
 • szybką reakcję w przypadku wystąpienia niewłaściwych parametrów poboru energii elektrycznej,
 • weryfikację informacji o zasilaniu pochodzących z zakładu energetycznego,
 • oszczędność czasu poświęcanego na obsługę rozliczania energii, a także wyeliminowanie błędów powstających podczas zbierania i księgowania danych,
 • możliwość obniżenia mocy zamówionej,
 • elastyczne i indywidualne dopasowanie do potrzeb oraz możliwość rozbudowy instalacji w przyszłości.

CENTRUM DOWODZENIA: STEROWNIK LUB PANEL

Serce systemu S-Monitoring stanowi sterownik lub panel webowy Saia PCD (do nich podłączane są liczniki energii). Aplikacja realizująca funkcje S-Monitoringu jest dostępna bezpłatnie i wbudowana w sterowniki: E-Controller, PCD1. M2160 i PCD3. Power, a także panele webowe: E-Monitor i panele programowalne. Rozbudowane możliwości komunikacyjne sterowników i paneli obsługujących system S-Monitoring pozwalają na rejestrowanie danych z liczników energii z interfejsami M-Bus, Modbus i S-Bus, a także z wyjściami impulsowymi.

APLIKACJA WIZUALIZACYJNA S-MONITORING

Rys. 2. Schemat koncentratora

Służy ona do rejestracji i kontroli zużycia, prezentacji w różnych ujęciach oraz udostępniania danych pomiarowych lokalnie i zdalnie. Aplikacja udostępnia wiele funkcji do szybkiej analizy danych odczytywanych z liczników np. porównywanie odczytów pomiędzy różnymi licznikami, w różnych przedziałach czasowych. Dane dotyczące zużycia i kosztów prezentowane są na czytelnych wykresach słupkowych. Istnieje także funkcja grupowania liczników, co pozwala na wygodną prezentację danych dotyczących np. danej instalacji, budynku i obiektu.

S-Monitoring rejestruje w pamięci sterownika dane z liczników w postaci plików CSV, dzięki czemu mogą być one pobrane na dysk twardy komputera i poddane zaawansowanej analizie np. w arkuszu kalkulacyjnym. Za pomocą darmowego programu S-Energy Report, na podstawie danych ze sterownika, można automatycznie generować raporty.

Dostęp do aplikacji wizualizacyjnej systemu jest kontrolowany. S-Monitoring ma zdefiniowane dwa poziomy użytkowników (o prawach administratora i gościa), dzięki czemu istnieje możliwość limitowania praw dostępu do niektórych danych aplikacji osobom niepowołanym.

Aplikacja udostępnia także funkcje automatycznego wysyłania SMS-ów lub e-maili z raportami do zdefiniowanej grupy odbiorców.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Aplikacja S-Monitoring to:

 • automatyczne wykrywanie liczników wpiętych do systemu,
 • porównywanie zużycia z poszczególnych liczników i cykli rozliczeniowych (zestawienia tygodniowe, dzienne, miesięczne, roczne),
 • łatwe tworzenie zestawień i raportów,
 • wykrywanie szczytów mocy,
 • rejestracja danych w plikach CSV,
 • automatyczne wysyłanie e-maili z danymi i alarmami,
 • zdalny dostęp przez WWW, dzięki aplikacji Saia Microbrowser dla urządzeń mobilnych z systemem Android i iOS.

ELASTYCZNOŚĆ SYSTEMU I STOPNIOWA ROZBUDOWA

Elastyczność i otwartość pozwalają na łączenie systemu monitoringu zużycia energii w większe systemy oraz integrację z systemami MES, ERP czy BI. System S-Monitoring umożliwia również stopniowe wdrożenie i dopasowanie rozwiązania do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Prace nad instalacją mogą być realizowane krok po kroku, bez konieczności ponoszenia początkowych, znaczących wydatków na prace inżynierskie i system informatyczny. Takie stopniowe działania dają wymierne efekty już od samego początku, po zainstalowaniu i uruchomieniu systemu, którego rozbudowa jest możliwa w indywidualnym tempie.

Sabur
www.sabur.com.pl