Nowoczesny regulator z rejestracją danych i timerem

| Prezentacje firmowe Artykuły

AR654 to nowy, czterokanałowy regulator z rejestracją procesów, kolorowym wyświetlaczem i ekranem dotykowym. Urządzenie produkowane jest przez firmę APAR i zapewnia szeroką funkcjonalność, a dzięki rozbudowanym możliwościom komunikacyjnym pozwala też na udostępnianie danych w różnych sieciach.

Nowoczesny regulator z rejestracją danych i timerem

FUNKCJE POMIAROWE I REGULACYJNE

Regulator ma cztery wejścia uniwersalne (termometryczne i analogowe) z funkcjami matematycznymi na sygnałach pomiarowych oraz cztery wyjścia dla procesów wolnozmiennych z niezależnymi algorytmami regulacji, takimi jak: ON-OFF z histerezą, PID z autotuningiem, 12-odcinkowa regulacja programowa oraz tryb ręczny (otwarta pętla regulacji).

Każde z wyjść ma do wyboru różne wartości zadane. Dostępne są: po dwie zdefiniowane dla każdego wyjścia, wspólna dla wszystkich wyjść, z wybranego programu lub pomiar z dowolnego wejścia. Do każdej wartości zadanej można przypisać inny zestaw parametrów PID (łącznie 8 zestawów).

Do dyspozycji są również 4 programy z możliwością zdefiniowania dla każdego odcinka takich parametrów jak: typ (nachylenie/czas/stop), wartość zadana, histereza, zestaw parametrów PID, wybór i stan wyjścia pomocniczego, alarm dźwiękowy, itp.

Regulacja odbywa się w sposób ciągły lub zgodny z harmonogramem czasowym (cykliczna dobowa lub ograniczona datą i czasem) z możliwością szybkiego zatrzymania bądź uruchomienia w dowolnym momencie przez użytkownika. Użytkownik ma także możliwość wyboru rodzaju sygnałów sterujących dla wyjść (w tym realizacji funkcji matematycznych na sygnałach wejściowych jak np. różnica, suma, średnia, mniejsza, większa z pomiarów, itp.).

Dodatkowo dostępny jest opcjonalny moduł z czterema wyjściami analogowymi oraz pięcioma wejściami binarnymi. Wyjścia analogowe umożliwiają regulację lub retransmisję pomiarów oraz wartości zadanych, wejścia binarne służą do zmiany trybów pracy regulatora jak np. start/stop regulacji, wybór wartości zadanej (dzienna/nocna) czy tryb ręczny/automatyczny dla wyjść. Zarówno te jak i inne szybkie konfiguracje są łatwo osiągalne dla użytkownika również z poziomu ekranu dotykowego do których dostęp można zabezpieczyć hasłem użytkownika (innym niż administratora).

WYŚWIETLANIE ORAZ REJESTRACJA DANYCH

Urządzenie wyposażone jest w kolorowy wyświetlacz graficzny LCD TFT o rozdzielczości 320×240 punktów (QVGA) z ekranem dotykowym, regulacją jasności oraz programowalnym kolorem tła dla poszczególnych kanałów. Zapewnia on różne sposoby prezentacji pomiarów (bargraf, licznik, wykres i inne) oraz grupowanie kanałów pomiarowych do wyświetlania z autoformatowaniem ekranu.

Regulator ma funkcjonalność rejestratora danych - w standardowym pliku tekstowym zapisuje dane pomiarowe, przy czym plik umieszczony może być w wewnętrznej pamięci regulatora (4 GB - ponad 2 lata pracy z zapisem co 1s) lub znajdować się w pamięci USB (pendrive).

Istnieje szeroki wybór sposobów uruchamiania rejestracji (ciągła, ograniczona datą i czasem, cykliczna dobowa, nad lub pod progiem zezwolenia, tylko w trakcie regulacji), dodatkowo dostępna jest ochrona danych przed niepowołanym kopiowaniem i modyfikacją.

MOŻLIWOŚCI KOMUNIKACYJNE

Regulator ma w standardzie kilka interfejsów zapewniających możliwość wymiany danych w sieciach komunikacyjnych. Są nimi: USB do współpracy z komputerem oraz pamięciami, RS-485 i Ethernet z wieloma protokołami TCP/IP oraz Modbus-RTU/TCP.

Serwer WWW pozwala na przesyłanie informacji w sieciach - z wykorzystaniem dowolnej przeglądarki internetowej uzyskujemy dostęp do informacji o aktywnych kanałach pomiarowych, czasie, stanie wyjść, rejestracji, itd., przy czym możliwa jest prezentacja wykresów za pomocą usługi Google Chart API.

Powiadamianie alarmowe e-mail można zrealizować niezależnie dla każdego z wyjść. Warto dodać, że usługa DDNS umożliwia łatwy dostęp poprzez globalną sieć Internet do rejestratora przyłączonego do sieci niemającej stałego publicznego adresu IP.

INNE WAŻNE CECHY

Urządzenie ma programowalne rodzaje wejść, zakresy wskazań, alfanumeryczny opis kanałów i grup pomiarowych, opcje regulacji i alarmów, rejestracji, oraz inne parametry. Konfiguracja odbywa się z użyciem klawiatury foliowej, ekranu dotykowego lub przez sieć - USB, RS-485 lub Ethernet.

Do tego ostatniego konieczne jest użycie darmowego narzędzia ARsoft-CFG lub aplikacji użytkownika. Dołączone oprogramowanie umożliwia także archiwizację oraz prezentację graficzną lub tekstową zarejestrowanych wyników.

Regulator ma programowalny przycisk F służący do szybkiego wyboru jednej z wielu funkcji, wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym oraz wbudowany zasilacz 24 VDC do zasilania przetworników obiektowych.

Zapewnia też sygnalizację wizualną i dźwiękową oraz powiadamianie e-mailem w przypadku alarmów. Wszystkie te możliwości czynią z niego bardzo uniwersalny produkt, który dodatkowo oferowany jest w atrakcyjnej cenie i ze wsparciem polskiego producenta.

APAR
www.apar.pl