Architektura OPC-UA ułatwia stosowanie wysp zaworowych Festo w aplikacjach związanych z Przemysłem 4.0

| Prezentacje firmowe Artykuły

W firmie Festo wykorzystano otwarty obiektowo standard komunikacyjny automatyki przemysłowej (Object Linking and Embedding for Process Control, OPC) w sterowaniu wyspami zaworowymi. Zunifikowana architektura OPC (OPC-Unified Architecture, OPC-UA) okazała się być doskonałym narzędziem włączenia wysp zaworowych w strukturę układów automatyki procesów wytwórczych, łącząc zadania sterowania przepływami mediów i sterowania ruchem urządzeń, maszyn i systemów produkcji, a więc zadań związanych z przyszłymi aplikacjami Przemysłu 4.0.

Architektura OPC-UA ułatwia stosowanie wysp zaworowych Festo w aplikacjach związanych z Przemysłem 4.0

Fot. 1. Wyspa zaworowa CPX Festo zapewniającą korzystanie ze standardu OPC-UA

OPC UA jest upowszechniającym się szybko po 2009 roku niezależnym standardem oprogramowania, umożliwiającym wydajną, bezpieczną i sprawną komunikację różnych urządzeń, maszyn i systemów, niezależnie od ich producenta i zastosowanej sieci komunikacyjnej. Wymiana danych według protokołu tego standardu zapewnia wzajemną identyfikację zarówno klienta, jak i serwera, posługując się dobrze zdefiniowanym, bogatym zbiorem usług komunikacyjnych.

Architektura OPC-UA jest zgodna z przyjętymi zasadami oczekiwanego przejścia do Przemysłu 4.0, w tym szerokiego korzystania z Internetu Rzeczy (Internet of Things, IoT).To było właśnie główną przyczyną przyjęcia przez Festo standardu OPC-UA jako podstawy dla nowych opracowań, wytwarzanych w najbliższych latach, produktów elektronicznych.

"W miarę dalszego rozwoju, utrzymywanie standardów technicznych i komunikacyjnych zgodnych z Przemysłem 4.0 staje się absolutną koniecznością. Wizja IoT może zostać zrealizowana tylko wtedy, gdy komunikacja pomiędzy centralnymi elementami systemu oparta jest na wspólnym standardzie zdolnym spełniać złożone i różnorodne wymagania", mówi Steve Sands, Product Manager w Festo.

"Ponieważ architektura OPC-UA jest niezależna od platformy i systemu operacyjnego, jest w stanie zapewnić otwarte rozwiązania komunikacyjne wszystkich urządzeń procesowych, od sensorów poczynając, przez sterowniki, na aktuatorach kończąc - wszystkie bezpośrednio powiązane z tzw. usługami chmurowymi infrastruktury obliczeniowej i pamięciowej."

Festo jest światowym liderem opracowań i aplikacji zdecentralizowanego sterowania wykorzystującego sieci komunikacyjne - jest także firmą wprowadzającą konsekwentnie nowe technologie z myślą o przyszłości. Wyspy zaworowe Festo CPX ze zdalnym terminalem I/O mogą być integrowane ze sterownikiem CODESYS. Oznacza to, że standard OPC-UA jest dostępną opcją dla wszystkich zastosowań związanych z automatyzacją zakładów i procesów przemysłowych pretendujących do aplikacji w Przemyśle 4.0.

Architektura OPC-UA, występującą w wyspie zaworowej CPX (Ilustracja) jest dostępna także dla wysp zaworowych CPX/MPA i CPX/VTSA, kompaktowego sterownika CECC (w obu przypadkach jako serwer OPC UA), wyświetlacza i jednostki sterującej CDPX (tu jako klienta OPC UA). Festo wytwarza także podsystemy mechatroniczne w postaci kompletnych rozwiązań zawierających OPC-UA, dostosowanych do potrzeb zamawiającego.

OPC-UA zbliża produkty przemysłowe do rozwiązań typu plug and play, pozwalając na bezproblemową integrację elementów i zespołów, mogących się wzajemnie porozumiewać, ułatwiając gromadzenie i wymianę informacji. Firma Festo jest przekonana, że OPC-UA jest jednym ze standardów wyznaczających drogę przyszłego rozwoju techniki - świadectwem tego faktu jest jego wdrożenie w wybudowanym w ostatnich latach zakładu technologicznego w Scharnhausen.

OPC-UA jest równie ważnym rozwiązaniem technologicznym, jak i sam Przemysł 4.0 - oba te rozwiązania, będąc efektem ewolucji, ale nie rewolucji, będą wykorzystywane stopniowo w coraz większym zakresie, w obszarze wytwarzania coraz większej liczby produktów.

Festo
www.festo.pl